Koje je prvo zanimanjeu ženskom rodu koje pamtite? Da li je to vaspitačica, učiteljica ili tetkica? Da li je neko od vas imao vaspitača, učitelja ili? Da li uopšte postoji muški pandan tetkici ili smo njega svi po difoltu odmah nazivali domar iako to zapravo nije isto zanimanje?

Istorijski gledano, kako je tržište rada evoluiralo i kako je sredinom prošlog veka došlo do sve većeg zapošljavanja žena, srpski jezik morao je da nađe načine da to reguliše.

Prva doktorka pojavila se tek 1922. godine, ali se ipak nazivala doktorom, a iako je još u devetnaestom veku postojala prva advokatica, nazivali su je ženom advokatom.

Kako je feminizam sve više dobijao na značaju i kako je društvo krenulo da shvata koliko je jezička terminologija sve bitnija, moralo je da se nađe rešenje koje bi žene u određenim poslovima nazivalo pravim imenom.

Sigurno ste u bezbroj razgovora čuli pitanje "kako se zove ženski pilot" ili "kako se kaže ženski trener", kako ne bi bilo nedoumica oko ovakvih stvari, brend Converse u okviru kampanje Create Next, koja je krenula u martu 2021. godine, aktivno učestvuje u promociji rodno senzitivnog jezika. Brend Converse je podržao filološkinju Marjanu Stevanović u sastavljanju rečnika koji će svima nama pomoći da pronađemo prikladnu terminologiju za oslovljavanje žena u profesionalnoj sferi.

Rečnik nove stvarnosti čiji je cilj da sve nas dodatno edukuje i pomogne nam da koristimo pravu rodno senzitivnu terminologiju se nalazi na linku www.recniknovestvarnosti.rs.

Kako je jezik živa stvar i evoluira svakodnevnom upotrebom i kako smo odavno prevazišli da su svi inžinjeri, doktori i arhitekte kada diplomiraju, Rečnik nove stvarnosti je tu da nam pomogne da više nikada nijednu dramaturškinju ne oslovimo kao dramaturg, da više nijednu antropološkinju ne nazovemo antropologom i da više nijednu ginekološkinju ne nazovemo ginekologom jer profesionalno znanje je mnogo više od reči na diplomi, ono je identitet svojstven svakom pojedincu. Upotreba rodno adekvatnih termina jedan je od osnovnih koraka ka jednakosti oba pola u svakoj sferi života, pa tako i u profesinalnoj sferi. Ukoliko želimo da naše društvo jednako gleda na sve nas moramo krenuti od manjih koraka, a Rečnik nove stvarnosti je tu da nas za par koraka približi tome i učini žene vidljivijim u svakodnevnoj jezičkoj upotrebi.