Izložba "Radikalna Mekoća" u galeriji Drina predstavlja internalizovane prostore temperovanih objekata u radovima Olivere Parlić, Marijane Ćurčić, Mie Ćuk i Valentine Savić.

Ove četiri umetnice donose novi pristup efemernom materijalu i ideji o ostavljanju traga kroz objekt (koji može i ne mora da bude skulptura).

"Definisana malim fizičkim prostorom i velikom radoznalošću, galerija Drina je mesto esencija. Naše izložbe - ponekad duži pogled u delo jednog umetnika, ponekad razgovor između autora - pakuju dosta nijanse i gracioznosti, snage i strasti u svojih pet nesavršenih zidova. Da parafraziramo Ursulu K. Le Guin, mi nemamo vremena za gubljenje i stoga moramo misliti na ono što je najvažnije.

Stoga je postavka kao što je Radikalna Mekoća izazov da se progovori sažeto i sa maksimumom jasnoće i upečatljivosti.

Radikalna Mekoća je stecište polazišta u četiri narativa. Četiri umetnice predstavljaju četiri strane kompasa, a mapa je vaša žeđ za istraživanjem često sakrivenih aspekata sveta. 

Izazov za umetnice Oliveru Parlić, Miu Ćuk, Valentinu Savić i Marijanu Ćurčić bio je da zadaju pravac kroz temperovani objekat - tu živu-neživu stvar - i kroz proces koji zgušnjava stvarnost i inicira empatiju, nežnost, oštrinu i humor. Izazov za kustosa je dozvoliti priči da nesputano teče, evokativno i elokventno, u četiri smera koji se susreću u prostoru liminalne materijalnosti.”- iz kataloškog teksta kustoskinje Aleksandre Lazar.

Oliveru Parlić, docenta na vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, karakteriše transformisanje prepoznatljivih kućnih predmeta u simbolične i poetične objekte koji prevazilaženjem prvobitne funkcionalnosti takođe prevazilaze i oslobađaju ulogu žene.

Mia Ćuk se koristi fotografijom kao polaznom tačkom za analizu kako samog medijuma tako i ideje o prolaznosti, sećanju i hvatanju trenutka.

Marijana Ćurčić problematizuje jednu od najprimamljivijih i najadiktivnijih supstanci današnjice - šećer, dok Valetina Savić kroz svoje skulpture posmatra telo i njegove liminalne granice.

Marijana Ćurčić

Valentina Savić

Kustos izložbe je Aleksandra Lazar.

Izložba je otvorena do 17. marta 2018.