Tema izložbe je „Privatna vrednost”, kroz koju umetnici mogu da predstave, na primer, ličnu ispovest, životno okruženje ili lični prostor ispunjen poznatim predmetima ili svakodnevnim događajima. „Privatna vrednost”, na prvi pogled racionalna, može da postane iracionalna kroz stvaranje paradoksalnog, umesto društveno prihvatljivog, sveta. Predložena umetnička dela mogu biti: slike, fotografije, video-snimci, postavke, skulpture (i u unutrašnjem i u spoljnom prostoru).

Učesnici ne treba da budu stariji od 30 godina i moraju imati stalan boravak u Republici Srbiji od najmanje tri godine. 

Prijave će ocenjivati stručni žiri.

Svaki umetnik koji bude izabran da učestvuje na izložbi dobiće 500 evra u gotovini, kao pomoć za pripremu radova. Žiri će među učesnicima odabrati pobednika, koji će osvojiti posebnu nagradu u iznosu od 2.500 evra.

Prijavu treba poslati kao JEDAN dokument u pdf formatu, koji treba da sadrži pet radova, uključujući njihove naslove, vrste, dimenzije i godinu nastanka, kao i biografiju i izjavu umetnika (maksimalno 300 reči).

Rok za prijavljivanje je 25. mart 2018. godine.

Prijave poslati na: bel.vertretung@eda.admin.ch uz napomenu „Za izložbu Privatna vrednost“.

Otvoreni poziv možete naći i na zvaničnom veb-sajtu Ambasade Švajcarske u Beogradu.