Autori su ovu izložbu nazvali  „Spiritual“ jer žele da uvedu posmatrače u specifičnu umetničku atmosferu duhovno oslobođene intimnosti nagog ženskog tela.

Ova izložba predstavlja beleženje neposrednih spiritualnih susreta umetnice i modela, ovekovečenih kroz fotografiju i kasnije njihovo umetničko oblikovanje kroz crteže. Ideja o izložbi javlja se prvo kao potreba umetnice Natalije Miladinović da zabeleži proces oslobađanja energije kroz zanosni pokret nagog ženskog modela. Uokvireni tamom, Natalija dočarava intimnost momenta i duhovnost bića. Crtačke intervencije Zdravka Jankovica simbolizuju neprestanu borbu koja struji kroz telo svakoga od nas.

Ono kako će se videti borba zavisi od posmatrača samih.

Svaka fotografija simboliše unutrašnju priču, a slika celovitost dobija na kraju predstave, zahvaljujući crtežu.

Kada se spoje ova dva nenametljiva umetnička senzibiliteta Natalije i Zdravka, dobija se prikaz života pun simbola koje izložba Spiritual oslikava i poziva posmatrača na sopstveni doživljaj. 

Izložba će biti ogranizovana u Biblioteci grada Beograda, u ulici Kneza Mihaila 56, posetioci će moći da vide radove od 1. do 15. novembra.