Putem časopisa i portala, platforma posvećena nauci i obrazovanju je tokom čitave godine plasirala primere dobre prakse obrazovnih institucija i kompanija, a čitav projekat zaokružen je velikom konferencijom na kojoj su panelisti diskutovali i otvarali ključna pitanja o transformaciji obrazovanja, koja je izazvana brzim i krupnim promenama nastalim usled epidemije.

Kroz tri panela otvorili smo diskusije na osnovu devet tačaka obrazovanja uspostavljenih programima Evropske unije.

Uvodnu reč na konferenciji imao je glavni urednik časopisa National Geographic, Igor Rill, u kojoj je obrazložio motive za pokretanje platforme "Žuti okvir".

PLATFORMA ŽUTI OKVIR - PRVA KONFERENCIJA O OBRAZOVANJU

U okviru jedinstvene platforme o obrazovanju ŽUTI OKVIR koju je pokrenuo časopis National Geographic Srbija, 22. septembra u hotelu Mona Plaza, održala se online konferencija TRANSFORMACIJA OBRAZOVANJA: SLEDEĆI IZAZOV!

Putem časopisa i portala, platforma posvećena nauci i obrazovanju je tokom čitave godine plasirala primere dobre prakse obrazovnih institucija i kompanija, a čitav projekat zaokružen je velikom konferencijom na kojoj su panelisti diskutovali i otvarali ključna pitanja o transformaciji obrazovanja, koja je izazvana brzim i krupnim promenama nastalim usled epidemije.

Kroz tri panela otvorili smo diskusije na osnovu devet tačaka obrazovanja uspostavljenih programima Evropske unije.

Uvodnu reč na konferenciji imao je glavni urednik časopisa National Geographic, Igor Rill, u kojoj je obrazložio motive za pokretanje platforme "Žuti okvir".

"Naša misija je da kroz moć nauke i istraživanja svet osvetljavamo pričama i kroz sve što radimo, obrazujemo. U toj poslednjoj reči nalazi se i suština onoga što smatramo ključnim kako bismo doprineli svetu u ravnoteži i to podjednako važi u svakoj zemlji i u svakom jeziku na Zemlji gde postoji National Geographic. Prosvetiteljski rad i emancipacija nikad nisu, niti mogu biti, okončani procesi. Na toj činjenici počiva i naše viđenje obrazovanja i obrazovnog sistema kao temelja društva. Svaka ljudska zajednica, svako društvo, je sistem spojenih sudova a obrazovanje bi trebalo da bude onaj noseći, najveći i najčvršći sud iz koga će dalje sve prelivati u svaki drugi segment jednog društva".

Domaćin prvog panela PUTEVI UČENJA bila dr Tanja Adnađević iz Centra za promociju nauke, a gosti Danijela Šćepanović iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Nevena Buđevac, psiholog i vanredni profesor na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Nikola Božić, programski direktor Istraživačke stanice Petnica i student Miloš Đorđević; razgovaralo se o učenju tokom života, učenju kroz digitalne medije i novim oblicima pismenosti, uključujući i finansijsku i digitalnu pismenost.

"Danas je na panelu baš to, sinergija Nacionalne geografije i Istraživačke stanice "Petnica" i ljudi koji na drugim mestima imaju iskustvo i ekspertizu koju mogu da podele na temu obrazovanja, izazova obrazovanja i onoga šta će u budućnosti obrazovanje biti", rekao je Nikola Božić, programski direktor IS Petnica.

Drugi panel UČENJE KAO EKSPERIMENT, čiji je moderator bila Milana Petrović, urednica sajta National Geographic Srbija, bavio se eksperimentalnim i interaktivnim učenjem u uobičajenim, ali i u pandemijskim uslovima. O nastavnicima i njihovoj ulozi u procesu učenja, kao i o individualnom obrazovanju

govorili su Vigor Majić, direktor Istraživačke stanice Petnica, Tanja Ranković, savetnica za obrazovanje iz UNICEF-a, Ljiljana Simić, saradnik za inkluzivno obrazovanje pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nataša Ćujić, rukovodilac službe za obrazovanje Pošta Srbije i studentkinja Ružica Stamenković.

"Ono što je važno to je u stvari da nastavimo da razvijamo naš sistem tako da bude fleksibilan i da može da odgovori na različite izazove sa kojim se susreće", istakla je Tanja Ranković, obrazovni specijalista Unicefa.

Treći panel pod nazivom VEŠTINE SU VAŽNE moderirala je Vinka Marinović urednik i voditelj RTS-a, a učesnici panela dr Dobrinka Kuzmanović, docent Fakulteta za medije i komunikacije, Mirjana Kovacevic, rukovodilac centra za edukaciju Privredne komore Srbije i studenti Anja Živanović ispred AIESEC-a i Dimitrije Đorđević, govorili su o obrazovanju zasnovanom na kompentencijama, multidisciplinarnosti, projektima i digitalnim medijima, diversifikaciji obrazovnog kadra i partnerskih treninga; kao i o dualnom obrazovanju i zapošljavanju na osnovu veština, talenta i potencijala.

Ovu konferenciju o obrazovanju podržali su Pošta Srbije, Službeni glasnik i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

U okviru jedinstvene platforme o obrazovanju ŽUTI OKVIR koju je pokrenuo časopis National Geographic Srbija, 22. septembra u hotelu Mona Plaza, održala se online konferencija TRANSFORMACIJA OBRAZOVANJA: SLEDEĆI IZAZOV!