Reset! Evropska mreža nezavisnih kulturnih i medijskih organizacija, koju je 2022. godine, pokrenula asocijacija Arty Farty iz Liona (Francuska) i koju podržava Kreativna Europa, ujedinjuje 99 nezavisnih kulturnih i medijskih struktura iz 27 zemalja, sa ciljem da stvori vrstu zajednice među nezavisnim članovima, i dokumentuje njihov položaj, kao i njihovo osnaživanje i povećanje njihove vidljivosti širom Europe.

Reset! predstavlja svoj Atlas nezavisne kulture i medija, razvijenu i proširenu verziju opsežnog uredničkog rada sprovedenog kroz dve godine istraživanja, oličenog u organizaciji 64 radionice širom kontinenta i značajnom dokumentovanju koje se sastoji od članaka, intervjua i biltena.

Ovaj dokument je zamišljen kao osetljiva kartografija nezavisnih scena u Evropi. Podeljen na dva dela, ima za cilj da istraži specifične situacije širom kontinenta u zbirci članaka, intervjua i različitih portreta podeljenih u osam svezaka zasnovanih na određenimtemama (1. deo), kao i da se založi za poboljšanja i razvoj sistema finansiranja i u procesima prepoznavanja nezavisnih kulturnih i medijskih struktura u evropskim razmerama (2. deo). Tomovi Atlasa su napravljeni na osnovu i oko produkcija i pitanja koja su postavili članovi mreže, i strukturirani su kroz opsežan rad kustosa i uređivačkih i ikonografskih produkcija sa oko 110 saradnika.

Cover Volume 1 Reset! Atlas.jpg
Press 

Cover Volume 2 Reset! Atlas.png
Press 

„Nekoliko meseci od evropskih izbora visokog rizika, i u kontekstu u kojem je kultura u ozbiljnoj opasnosti da nestane iz prioriteta programa, Reset! mreža i njeni članovi preuzimaju na sebe potrebu da istaknu suštinsku ulogu kulture, medija, njihovih nezavisnih ekosistema i njihovog umetničkog i uređivačkog integriteta.” - kaže Vinsent Kari (Vincent Carri), generalni direktor asocijacije Arti Farti.

Zajednički rad na redizajniranju (resetovanju) kulturnog i medijskog pejzaža u Evropi

Dajući svojim članovima, resursnim centrima, kao i lokalnim vlastima (spremnim da podrže pokret i služe kao poligon za testiranje novih praksi) platformu za bolje upoznavanje koja ulazi u dijalog, rad i zajedničko delovanje od Budimpešte do Lisabona, od Kijeva do Prištine, od Amsterdama do Napulja, Reset! mreža radi na redizajniranju kulturnog i medijskog pejzaža u Evropi. Nadovezujući se na ovaj cilj, prvi deo Reset!-ovog Atlasa nezavisne kulture i medija zajednički je izgrađen u okviru osam tema:

1. Izražavanje otpora: upravljanje nezavisnom kulturom kroz probleme
2. Ekološki napori: potraga nezavisnog sektora za ekološkom posvećenošću
3. Širenje kulturnih veza: podsticanje nezavisnosti kroz zajednice i zajedničke prostore
4. Osporavanje dominacije: nezavisne inicijative za borbu protiv teritorijalnih neravnoteža u kulturi i medijima
5. Uklanjanje digitalne dominacije u kulturi: istraživanje alternativnih modela tehnološkim gigantima
6. Negovanje i čuvanje inkluzivnih kulturnih utočišta: diverzifikovati, prihvatiti i povećati svest
7. Kulturni mostovi: povezivanje sa mladima, održavanje međugeneracijskih veza i podrška novim inicijativama
8. Borba za nezavisnost u kulturi i medijima

Posebna pažnja je posvećena ravnoteži i reprezentativnosti raznolikosti saradnika, u smislu pola, rase, sektora aktivnosti i geografske lokacije – mapiranje doprinosa je savršeno reprezentativno za sve teritorije prisutne u okviru Reset! mreže, kako na nacionalnom (u smislu zemalja) tako i na intra-nacionalnom (u smislu urbano-ruralno). Dokumentacija je takođe napravljena sa ciljem da se promoviše evropska jezička raznolikost, što je suština rada Reset!-a, posebno davanjem mogućnosti autorima izveštaja sa radionica da pišu na svom jeziku.

Od osnovnih pokreta do inovativnih projekata, ove priče pokazuju kako nezavisni kulturni sektor ide ka izazovu negovanja održivije budućnosti. Reset! pokušava da posluži kao vodič kroz zamršeni pejzaž ovih transformativnih inicijativa, pojačavajući glasove onih koji, često delujući na marginama, preoblikuju naš kulturni narativ ka političkoj, socijalnoj, ekološkoj i ekonomskoj održivosti.

Ovaj prvi deo Atlasa, koji je osetljiv i raznovrstan, dopunjen je drugim delom sa drugačijim fokusom. Drugi dokument sadrži prvi deo uz dodatu dinamiku zagovaranja iznošenjem konkretnih predloga za promene, modifikacije, poboljšanja ili čak eksperimente u određenim evropskim sistemima kako bi se poboljšali uslovi pod kojima nezavisni akteri u kulturnom i medijskom sektoru deluju i postoje u Evropi.

Cover Volume 4 Reset! Atlas.png
Press 

Ovaj drugi deo Atlasa fokusiran je na pet konkretnih predloga, za evropske kulturne i medijske sektore. Besplatan i dostupan svima, predstavlja poziv na akciju I nastoji da postavi temelje za bolji i održiviji i evropski nezavisni sektor, koji:

- ukazuje na potrebe jačanja različitih udruženja koja sarađuju širom Evrope
- poziva na podršku nezavisnim radijima u zajednici
- poziva na etičku digitalnu transformaciju u Kreativnoj Evropi
- poziva na čuvanje nezavisnosti u kulturnom i medijskom sektoru Evrope
- predlaže poboljšanje i prilagođavanje granta Culture Moves Europe za inkluzivnu kulturnu mobilnost i poboljšane uslove rada.

Cover Volume 3 Reset! Atlas.jpg
Press 

Zahvaljujući svojoj dvostrukoj strukturi (Vol 1 i 2), Reset!-ov Atlas postaje važno sredstvo mreže za promovisanje svojih članova, njihovih aktivnosti i akcija, njihovih zabrinutosti i njihovih glasova, kao i njihovih predloga. Postaje deo šire dinamike zastupanja i razmene sa učesnicima iz evropskih institucija i nacionalnim predstavnicima članica, kao i sredstvo za širenje znanja široj javnosti, omogućavajući im da otkriju, cene i stoga podrže nezavisni kulturni i medijski sektor.

Ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez izvanrednog rada koji je uradio Reset! članovi i koordinacioni tim u Lionu koji su kontekstualizovali, analizirali i uređivali prikupljeni i naručeni materijal za prvu dubinsku analizu stanja kulturne nezavisnosti u Evropi.

Reset! je evropska mreža, koju je pokrenula asocijacija Arty Farty iz Liona, koja okuplja i podržava nezavisne kulturne i medijske organizacije i broji 99 članova iz 26 zemalja. Reset! je okupio veliki broj nezavisnih kulturnih i medijskih organizacija od kojih je nekoliko i iz Srbije, a podrazumeva prostore, festivale, radio stanice, bioskope, knjižare, umetničke centre, agencije, različite resursne organizacije.

Među svojih 99 članova, Reset! Mreža uključuje dve organizacije iz Beograda: kolektiv izvođačkih umetnosti Eho animato i klub Drugstore.

Reset! mreža, na kraju, ima za cilj da istakne krhku situaciju i specifične potrebe ovih nezavisnih aktera, koji nisu ni pod kontrolom bilo koje javne vlasti niti su povezani sa velikim privatnim grupama.