Povodom Dana planete Zemlje, koji se širom sveta obeležava 22. aprila, kompanija Telekom Srbija je pokrenula kampanju sa porukom „Čuvajmo najvažniju od svih mreža. Mrežu života“, kao nastavak dugoročnog projekta Nijedna vrsta ne umire sama.

Ovom kampanjom, Telekom Srbija dodatno ukazuje da svaka vrsta ima nezamenljivo mesto u mreži života – mreži bez koje je održiva budućnost planete i ljudi nezamisliva.

Pored finansijske podrške koju Telekom Srbija pruža udruženjima i stručnjacima za nabavku sofisticirane opreme i za terenske aktivnosti u programima zaštite ugroženih vrsta, kao i edukacije javnosti o značaju očuvanja biološke raznovrsnosti, kompanija pruža i veliki oslonac nauci u zaštiti životinjskih vrsta. Potvrda toga je snažna mobilna mreža koja omogućava da se i u ruralnim delovima zemlje, primenom savremenih tehnologija u monitoringu ugroženih vrsta, mogu dobiti vredni naučni podaci o njihovom ponašanju, kretanju i navikama. Na taj način se doprinosi poboljšavanju uslova života za njih, ali i za ljude.

U prvoj fazi ekološkog projekta „Nijedna vrsta ne umire sama“ skrenuta je pažnja na zaštitu ptica kao ključnih pokazatelja kvaliteta životne sredine i to kroz četiri ugrožene vrste kod nas: beloglavog supa, orla zmijara, modrovranu i sove. Od ove godine kompanija podržava i aktivne mere zaštite surog orla.

U saradnji sa Nacionalnim parkom Tara, kompanija je proširila aktivnosti i na zaštitu sisara. Prvi put u Srbiji markiran je mrki medved specijalnom GPS/GSM ogrlicom sa kamerom čime je omogućeno da se upoznatajni život medveda.

Projekat „Nijedna vrsta ne umire sama“ nastavljen je i saradnjom sa reprezentativnom naučnom institucijom – Biološkim fakultetom u Beogradu, na zaštiti posebno značajnih vrsta sisara: tekunica, dabrova, risova i već pomenutih mrkih medveda. Ove četiri vrste su izabrane prema stepenu ugroženosti i kao ključne za funkcionisanje ekosistema gde žive.

Čuvajmo najvažniju od svih mreža. Mrežu života.