Ovog meseca imaćete znatno više energije, ali dobro razmislite na koji način ćete je upotrebiti. Mars koji prolazi vašim znakom je ili gorivo u vožnji gde ćete se više pokrenuti fizički i započeti učenje novih stvari, ili gorivo koje rasplamsava vatru i čini da započinjete beznačajne svađe sa drugima. Vatra je simbol stvaranja pa tokom marta imate želju da krenete u nove pohode, ali ne dozvolite da njom sagorite i dobre stvari koje već imate.

Piše:@sunceistoka