Kako vašim znakom kao i Blizancima vlada ista planeta Merkur koja će se kretati retrogradno sve do 22. juna, ni Device ova zvezdana pojava neće zaobići - i vi ćete kao i polubraća Blizanci morati da usporite svoj um i odmorite od preterane analize svega što vas okružuje. Jasno je da u analizi nalazite sigurnost jer ne volite da koračate terenom koji prethodno niste ispitali, ali pokušajte da ovu naviku promenite. Život je mnogo uzbudljiviji kada ga ne predvidimo i preduhitrimo unapred.