Nije kao da vam je bilo izrazito teško u proteklih nekoliko meseci, ali od kraja maja i tokom toplog juna sve može krenuti samo nabolje. Vaš znak je predstavljen okeanom pa njegov vladar Neptun predstavlja dubinu, a suvladar Jupiter nadu u obliku svetlosti koja dopire sa površine vode. Zato, sada kada Jupiter na kratko ulazi u vaš znak, neke plime mogu vas izbaciti na kopno jer se u vašem životu neće dešavati ništa ukoliko nastavite da provodite vreme u jazbini od svoje sobe.