Teško je definisati šta ustvari predstavljaju momenti sa red carpeta – ali znamo šta se desi kada ih vidimo: kratka pauza i uzdah dok polako snimamo detalj po detalj sa te haljine, te ogrlice, sa tog stava, te godine!