Kristali? Kada je reč o garderobi za izlaske, poželjno je da budu što veći. Nemojte se stideti da sijate.