Isticanje jednog odevnog elementa davanjem skulpturalne forme.