Jednom od najvećih intelektualaca među srpskim ženama, smatrana je ćerka upravnika Državne bolnice, lekara Svetozara Atanasijevića. Ksenija Atanasijević rođena je 1894. u Beogradu. Majka joj je umrla kad se rodila, a otac kad je imala samo 12. godina. Odgajila ju je maćeha. Završila je gimnaziju, potom studirala filozofiju kod čuvenog profesora Branislava Petronijevića.

Stanovala je u Svetogorskoj ulici, u Beogradu. 

Ksenija Atanasijević u svojoj 28. godini postaje prva žena koja je na Beogradskom univerzitetu stekla akademsku titulu doktora nauka. Tema Ksenijine teze na završnom ispitu bila je "Brunovo učenje o najmanjem". Učenje renesansnog mislioca Đordana Bruna o trostrukom minimumu, "o poslednjim nedeljivim delovima materije" koje je on izložio u spisu De Triplici Minimo et Mensura.

Na današnji dan 1981., ova velika žena otišla je na večni počinak, a sahranjena je na Novom groblju u Beogradu.  Stara porodična grobnica Ksenije Atanasijević postoji samo u arhivskom registru. Grobno mesto je prekopano i prodato novim vlasnicima, a sve grobne ploče su uništene. Kako je privatna porodična grobnica uništena krajem osamdesetih, više nema nikakvih njenih „zemnih ostataka“ i obeležja.

Ksenija je studirala filozofiju na Beogradskom univerzitetu, profesor glavnog predmeta joj je bio slavni Branislav Petronijević, koji je uvažen zbog otkrića u paleontologiji i originalnih filozofskih radova u evropskim naučnim krugovima.

Kratko je bila profesor u gimnaziji, da bi samo dve godine kasnije bila izabrana za docenta. Autor je brojnih ogleda i članaka o sofistima, a značajnu ulogu je imala i u Ženskom pokretu, gde se borila za mir i prava žena.

Opširnije o životu Ksenije Atanasijević, možete pročitati OVDE.