Posle nešto više od godinu dana kampanje, pokret #TeachUsConsent koji predvodi Chanel Contos, postigao je svoj cilj. Juče su se i državni i savezni ministri obrazovanja u Australiji jednoglasno složili da u svim osnovnim školama do 10. godine uvedu holističko obrazovanje koje odgovara dečjem uzrastu. Nakon #MeToo i #March4Justice pokreta koji su održani početkom 2021. Brittani Higgins je iznela svoje iskustvo seksualnog napada u australijskom parlamentu, te zatražila obavezno tzv. obrazovanje o saglasnosti (NE znači NE) kao hitan i neophodan korak u rešavanju sistemskih pitanja vezanih za seksualno nasilje.

Kako je zaživeo pokret Teach Us Consent?

Ideja pokreta, a time i monumentalna inicijativa da obrazovanje o pristanku bude obavezno, nastala je u februaru 2021. kada je Chanel Contos, bivša učenica privatne škole u ​​Sidneju Kambala, anketirala svoje pratioce na Instagramu pitajući ih da li su oni ili neko koga su poznavali bili seksualno zlostavljani u školi. Ova akcija bila je podstaknuta činjenicom da joj je „muka od stalnog slušanja iskustava prijatelja o seksualnom zlostavljanju“, navodi ABC. 

Anketa je imala 300 odgovora za samo 24 sata, a što je najalarmantnije od svega, 203 glasača je odgovorilo sa "da". Gotovo odmah Kontosova je kreirala peticiju koja poziva na bolje i temeljnije obrazovanje o saglasnosti u školama, a koja je vrlo brzo skupila 44.653 potpisa i 6.756 svedočenja. Tako je nastao pokret koji nas uči o saglasnosti i važnosti pristanka.

Takođe, Teach Us Consent u obrazovanje uvodi teme o kulturi silovanja, ponižavanju devojaka koje su imale više partnera i toksičnoj muškosti.

U početku je jedini problem bio što je Vlada ovaj predmet uvela u državne škole, a ostavila ga opcionim za one privatne. Međutim, to više neće biti slučaj sa novim obaveznim izmenama nastavnog plana i programa. 

Kako će izgledati obrazovanje o saglasnosti?

Obrazovanje o silovanju i kulturi pristanka izgledaće drugačije u zavisnosti od uzrasta. Učenici u vrtiću i u najmlađim godinama biće upoznati sa pojmom saglasnosti tako što će biti poučeni o odnosima poštovanja i traženju dozvole. Stariji učenici će učizi o nijansiranijim i složenijim aspektima pristanka, a nastavnici će se baviti temama oko neravnoteže moći, rodnih stereotipa, te prinuda na seks.

Očekuje se da će obavezne promene biti uvedene u školskoj 2023. godini, a mi se nadamo da će se ovakve značajne i preko potrebne promene desiti i u našem obrazovanju.