I ptice na grani znaju da ovim znakom vlada Venera koja znači ljubav, pažnja, voljenost i tako dalje i tako dalje... Zato bi bilo krajnje uvredljivo i nelogično reći da Vage nisu idealni partneri, zar ne? Moraćemo da vas razočaramo sa tvrdnjom da su Vage sve sem idealnih partnera i to upravo zbog njihove prevelike fokusiranosti na sam pojam partnerstva. Dok Ovnovi nailaze na poteškoće pri izgovoru i pisanju reči ‘mi’, Vage su odavno onesposobljene da reprodukuju reč ‘ja’ jer jedva pamte vreme kada nisu bile u vezi sa nekim. Morate biti još iskreniji prema sebi i konačno priznati da ste veoma kozavisni. Zapitajte se: da li moje postojanje, identitet i vrednovanje mene poptuno zavise od toga da li je i koliko neko spreman da me voli? Da biste bili idealan partner, prvo morate biti idealan partner sami sebi jer ukoliko ne budete vidljivo voleli i cenili sebe, to neće činiti ni bilo ko drugi.