Stil oblačenja za mene je svojevrsna igra, spajanje boja, tekstura i oblika, ali tako da one odraze tvoj karakter. Smatram da su za moj temperament najadekvatnije jarke boje, koje najčešće balansiram crno-belim detaljima. Naravno, stil oblačenja je nešto što ne preživljava bez stila života, govora, razmišljanja, a koji bi trebalo da ga iznesu. Ako nije tako, dešava se da vidimo da stvari nose osobu, a ne osoba stvari.

Mia Kisić, istoričar umetnosti (23)