U biti sam veoma konzervativan. Poštujem neke kodekse odevanja koji su možda prevaziđeni. Matching bag, shoes & belt doskora je bio moj primarni zakon kombinovanja. To sam donekle liberalizovao. Trendove pratim samo informativno, nikad ne primenjujem. U poslednje vreme težim monohromatskim outfitima, a kada blokiram, uvek je tu Lagerfeldov obrazac sa dosta nakita. Plašim se stereotipa!

Lucijanoslav Andronic, istoričar umetnosti (22)