Izložba crteža Snežane Zlatković „Transformacije gradskog pejzaža: dekompozicija” biće otvorena u ponedeljak, 23. septembra 2019. godine sa početkom u 19h u beogradskoj galeriji O3ONE Art Space, Gavrila Principa 16.

Istraživanje kroz crtež je usmereno ka razumevanju urbane strukture koja postaje sve složenija forma, i sve teža za percepciju, od same veličine, do prostornih vrednosti, odnosno posebnih aspekata iste. Stalni proces preobražavanja grada ima svoj dinamičan ritam. Istražujući dinamičnost i statičnost svakog pojedinačnog trenutka izražene putem prostornosti gradskog pejzaža, autorka uviđa da transformacija istog u najvećoj meri determiniše pitanja percepcije, razumevanja stanja grada, ali i moguće fragmentacije jedne takve kompleksnosti. 

PageBreak

Izdvojene su tri celine analiza za izlaganje: Mape metodologije - knjige ručnih crteža, Digitalni kolaži - mapiranje transformacija gradskog pejzaža sa fokusom na Novi Beograd i Fluid Air Drawing - Generalštab. Usmerene su ka razrešavanju problematike sudara raznorodnih elemenata sa ciljem pronalaženja preseka urbanističkog stanja. Crtež se tehnikom mapiranja gradi između postojećeg i nastajućeg izgleda gradskog pejzaža, ali ne teži jasno definisanom broju analiza, već sagledavanju u seriji. Raslojavanjem raslojenog, postepeno se ukazuje na novo čitanje neprekidnog prostorno-vremenskog stvaranja od mikro do makro-arhitektonike. Sekundarni cilj izložbe je da ukaže na kompleksan istraživački proces, od mapa metodologije - knjiga ručnih crteža do digitalnih kolaža, i time postavi i pitanje upotrebe arhitektonskih alata u digitalnom dobu. U cilju što preciznijeg mapiranja, metodologija traga ka istovremenom korišćenju analognih i digitalnih tehnika koje otkrivaju nove mogućnosti za analizu skrajnutih prostornih konflikata. 

Biografija:

Snežana Zlatković (1988, Beograd) je arhitekta, asistent i student doktorskih akademskih studija Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sa istraživanjem u čijem je fokusu crtež kao metodološki alat učestvuje na internacionalnim izložbama, konferencijama i konkursima. Tokom 2016. godine radovi su bili odabrani za Drawing Futures Book od strane Bartlett School of Architecture, UCL. Crtež Habitation-Cityscape-Transformation je nagrađen sa Special Mention u okviru konkursa Drawing of the Year 2016 od strane The Aarhus School of Architecture u Danskoj, a iste godine i crteži razvijeni pod temom Micro Macro Atmospheres sa Recognition Award u okviru kategorije New Media od strane STRAND-a, On Architecture: Scale of Design from Micro to Macro. Radovi Millions of City Plans Transformation: Micro Macro Atmospheres Mapping (Experiment No. 34, 35, 36) nagrađeni su na međunarodnom konkursu za crtež časopisa Kraljevskog instituta britanskih arhitekata (RIBA Journal) u saradnji sa AVR London - RIBA Journal - Eye Line drawing competition 2017 u okviru kategorije Six of the best - entries commended by the judges. Radovi su publikovani u okviru avgustovskog broja časopisa Kraljevskog instituta britanskih arhitekata. Početkom 2018. godine ulazi i uži izbor za umetnički konkurs i nagradu Royal Arts Prize 2018 u Londonu, gde i učestvuje na izložbi Royal Arts Prize 2018 Shortlisted Artists Exhibition. Krajem prethodne godine nagrađena sa Priznanjem u okviru kategorije Innovation in Architecture, Science & Technology in Digital Era za rad City-Escapes-Yugoslav General Staff Building: Fluid Air Drawing od strane STRAND-a, On Architecture: New Materials and Design in Architecture and Art. Od 2018. godine ostvaruje saradnju sa Gallery 104 iz Njujorka, koja prodaje njene radove.

Izložba traje do subote, 28. septembra 2019. godine.