Naziv samostalne izložbe Olivere Parlić „Spekulum Drugog“ pozajmljen je od francuske teoretičarke Lis Irigare (Luce Irigaray) koja je svoju studiju o zapadnoj filozofiji kroz prizmu sopstvene, veoma inventivne, feminističke psihoalalitičke teorije posmatra konstituisanje subjekta, seksualnosti, polne razlike, femininiteta i maskuliniteta.

Spekulum je u njenog teoriji zakrivljeno ogledalo kojim žena posmatra i ispituje samu sebe, postavljeno nasuprot ravnom ogledalu koje muškarcima samo potvrđuje identitet. Irigare povezuje metaforu ogledala sa ženskom samoreprezentacijom – zakrivljena površina spekuluma proizvodi deformisanu sliku koja izvrće patrijarhalani diskurs.

Izložba Spekulum Drugog je ženski otpor patrijarhatu, beg od falogocentričnosti jezika, civilizacije i reprezentacije. Beg od predstave žene kao opozita muškarcu. Olivera Parlić nudi vizuelnu reprezentaciju tog otpora, izbegavajući logiku tradicionalne zapadne skulpture niti modernističke obrasce forme.

Olivera Parlić je završila studije vajarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1997. godine. Od 2005. godine radi na Vajarskom odseku FLU u Beogradu, trenutno u zvanju vanrednog profesora. Izlaže od 1997. godine u zemlji i inostranstvu. Pored samostalnih izložbi, izlagala je i na Oktobarskom salonu 2003. i 2005. godine. Učestvovala u projektu Out, Instituta za umetnost u javnom prostoru Štajerske, u Gracu u Austriji u okviru Štajerske jeseni 2009. godine. Godine 2017. u okviru izložbe “Voyage - journey through Serbian contemporary art” predstavlja svoj rad u China Art Museum u Šangaju. Dobitnica je nagrade FLU za portret i nagrade Sreten Stojanović, vajar.