Triglav osiguranje prilikom zaključenja polise za osiguranje stana ili kuće svoje osiguranike podseća da im je dostupna podrška 24 sata 7 dana u nedelji. Kada se dogodi neki od pomenutih neprijatnih događaja, čak i tokom noći, možete nazvati i dobiti pomoć. Po pozivu na vašu adresu doći će stručna ekipa koja će odmah zaustaviti dalja povećanja štete i izvršiti popravku.

Ova asistencija podrazumeva organizaciju intervencije stručnih lica (električar, vodoinstalater, bravar, staklar i tako dalje).

Ukoliko vaš stan nakon ovakvog događaja nije podesan za stanovanje, osiguranje pruža i pokriće troškova nužnog smeštaja.

Osiguranici imaju na raspolaganju Korisnički kontakt centar gde se pozivom na broj 011/3305 150 mogu dobiti sve relevantne informacije o procesu zaključenja paketa domaćinstva.