Kompanija Telekom Srbija pokrenula je kampanju „Nijedna vrsta ne umire sama“ koja ukazuje na važnost zaštite biološke raznovrsnosti kao jednog od ključnih uslova za očuvanje ekološke ravnoteže. Prva faza kampanje posvećena je zaštiti ptica, jer su one najbolji pokazatelj kvaliteta životne sredine. Njihova rasprostranjenost i brojnost jasno oslikavaju uslove staništa u kojima žive one, ali i ljudi. Ptice doprinose kvalitetu zemljišta, vode, hrane, time i zdravlju ljudi, a mnoge od njih sprečavaju i širenje mogućih zaraza.

Kampanja je rezultat višegodišnje podrške Telekoma Srbija udruženjima i stručnjacima koji kroz aktivne mere zaštite i uz primenu savremenih tehnologija mobilnih telekomunikacija u monitoringu ugroženih vrsta ptica, rade na poboljšavanju uslova života za njih, ali i za sve nas.

„Osnovna delatnost kompanije Telekom Srbija je da razvija telekomunikacionu mrežu. Kao društveno odgovorna kompanija svesni smo da je potrebno da vodimo računa i o najvažnijoj mreži – mreži života, u kojoj svako živo biće ima jedinstveno i nezamenljivo mesto. Ova decenija posvećena je očuvanju biološke raznovrsnosti i obnovi ekosistema. To je još jedan od razloga zašto smo odlučili da baš u ovom momentu pokrenemo kampanju 'Nijedna vrsta ne umire sama' iako već godinama dajemo svoj doprinos u zaštiti prirodnih vrednosti Srbije. Iskustvo i stručnost naših partnera, koji u merama zaštite koriste i savremene tehnologije mobilnih telekomunikacija, omogućavaju da se efikasnije radi na stvaranju povoljnijih uslova za opstanak životinjskih vrsta bez kojih se i naše postojanje dovodi u pitanje“, izjavila je direktorka Sektora za odnose s javnošću Telekoma Srbija Marija Bošković.

Nijedna vrsta ne umire sama
Promo 

Kompanija Telekom Srbija je u ovom slučaju privilegovana, jer u redovima svojih zaposlenih ima i inženjera Zorana Karića koji je ujedno i stručni saradnik Fondacije za zaštitu ptica grabljivica. Njegov doprinos je ključan u realizaciji kampanje „Nijedna vrsta ne umire sama“.

„Dva najvažnija pravna instrumenta Evropske unije koji se koriste za zaštitu prirode i životne sredine su – Direktiva o staništima i Direktiva o pticama. U prvoj se nalazi čitav niz različitih vrsta i staništa, dok su ptice izdvojene u posebnu direktivu, upravo zbog njihovog izuzetnog značaja za očuvanje prirode. Ptice su prvi i pravi pokazatelj narušavanja stanja u prirodi. Ako je poremećena ravnoteža u svetu ptica, poremećeno je i prirodno okruženje čoveka. Korišćenje savremene tehnologije, poput satelitske i radio telemetrije u monitoringu ugroženih vrsta ptica, otvara nam mogućnost da ostvarimo veliku efikasnost u primeni mera njihove aktivne zaštite i zaštite životne sredine uopšte“, rekao je Zoran Karić.

„Zaštitna lica“ kampanje: beloglavi sup, modrovrana, orao zmijar i sova strogo su zaštićene i ugrožene vrste ptica čijoj aktivnoj zaštiti kompanija doprinosi kroz saradnju sa Fondacijom za zaštitu ptica grabljivica, Udruženjem građana „Jadovnik – Oaza netaknute prirode“, „Geom – prirodnjačkim društvom“ i „Ripariom – udruženjem ljubitelja prirode“. Kompaniji su se za podršku obratili navedeni zaštitari prirode, pa su ove četiri vrste ptica odabrane kao simboli zaštite i ostalih retkih i ugroženih vrsta.

Supovi_Levente Sekereš
Levente Sekereš