Na današnji dan, 8. marta, u celom svetu se obeležava Međunarodni dan žena - a da bismo saznali zašto je baš ovaj datum posvećen ženama moramo se vratiti nekoliko vekova unazad. Sve do daleke 1857. godine. kada su, zahtevajući bolje uslove rada za sve žene, u štrajk stupile radnice fabrike tekstila u Njujorku.

Tog 8. marta ove hrabre žene pokrenule su velike promene i otvorile vrata nezadrživoj borbi za ravnopravan položaj žena u društvu. Danas se, više od 160 godina kasnije, pitamo postoji li rodna ravnopravnost, u kojoj meri je prisutna i šta je još potrebno učiniti?

Dostignuća žena koje su se borile za ravnopravnost su nebrojena, i zbog toga je svet u kom danas živimo u potpunosti drugačiji. Situacija za žene je znatno bolja, ali je rasprostranjenost nejednakosti u društvu i dalje u velikoj meri prisutna.

O problemu nejednakosti među polovima sve se glasnije govori, a ono što dodatno ohrabruje je da se njegovim rešavanjem sve više bave ne samo institucije, već i istaknuti pojedinci, ali i uspešne korporacije. Tako je, početkom prethodne godine, kompanija Mars, u okviru svoje dugogodišnje borbe za rodnu ravnopravnost, predstavila novu globalnu kampanju #HereToBeHeard, kako bi zajedno sa ženama širom sveta doprinela stvaranju pravednog okruženja u kom će sve žene imati jednake šanse za uspeh i razvoj.

Workplace meeting.jpg
Promo 

U okviru kampanje, prikupljana su mišljenja žena širom sveta na posebnoj internet stranici Beheard.Mars.com, uz isticanje značaja koji svaki glas ima za oblikovanje budućnosti. Na Univerzitetu u Oksfordu je tokom prethodnih meseci realizovana detaljna analiza prikupljenih poruka, i sada je na stranici moguće pogledati rezultate istraživanja.

Za samo tri meseca, preko 10 hiljada žena iz 88 zemalja sveta učestvovalo je u inicijativi i dalo odgovor na pitanje „Šta je potrebno učiniti kako bi žene dostigle svoj puni potencijal?“. Od kratkih poruka do veoma ličnih ispovesti, kroz najrazličitije perspektive, žene su pozvale na suštinske promene koje žele da vide od svojih poslodavaca, institucija, muškaraca i čitavog društva, kako bi srušile barijere sa kojima se suočavaju.

Na osnovu svih odgovora, Oksfordski tim analitičara je prepoznao 28 različitih tema, koje su onda grupisane u 8 najznačajnijih, koje su žene najčešće pominjale:

1. Sprečavanje sistemske diskriminacije i štetnih rodnih stereotipa
2. Jednake mogućnosti za razvoj karijere
3. Veća moć donošenja odluka
4. Podrška u roditeljstvu
5. Bolja ravnoteža između posla i privatnog života
6. Rodno ravnopravno učenje
7. Psihičko i fizičko blagostanje
8. Zaustavljanje rodno zasnovanog uznemiravanja i nasilja

Negujući ravnopravnost i vrednujući različitost, Mars nastoji da stvori ravnomernu zastupljenost polova i pruža ujednačene zarade za više od 130.000 zaposlenih. U regionu UBBAI, kom pripada Srbija, kao i 14 drugih tržišta, žene čine više od 46% zaposlenih, dok je u rukovodećem timu čak 75% žena. Rezultati analize su već poslužili kao smernice, a kompanija poziva i sve druge da iskoriste ove podatke za realizaciju aktivnosti usmerenih ka osnaživanju žena i poboljšanju njihovog položaja.

HereToBeHeard (1).jpg
Promo