Sve klijente koji svoju štednju u dinarima povere Mobi Banci na oročeno čuvanje od 12 meseci očekuje primamljiva kamatna stopa do čak 5% (NKS=EKS). Dodatno, u ponudi je i oročena štednja na 6 meseci uz kamatu od 4%, odnosno 3 meseca uz kamatu od 3% (NKS=EKS). Sa druge strane, one koji žele da štede u evrima očekuje uvećanje depozita i do 2,20% (EKS 1,87%) za period od 12 meseci.

Štedišama koji odluče da iskoriste ovu promotivnu ponudu potreban je otvoren štedni račun u Mobi Banci, za šta je potrebno izdvojiti svega par minuta i nekoliko klikova. Bez odlaska u banku i bez dodatnih troškova za korisnika: otvaranje računa je potpuno onlajn i besplatno.

Svi detalji u vezi sa ponudom nalaze se na sajtu banke, a ove kamatne stope na raspolaganju su građanima do kraja novembra.
Za sva oročena sredstva, Mobi Banka garantuje svojom ukupnom imovinom u skladu sa zakonom.
Moguće je imati neograničeni broj računa oročene štednje, a ukupan iznos depozita po korisniku maksimalno može biti 100.000.000 RSD.

Reprezentativni primer za oročenu štednju u dinarima:

Oročeni dinarski depozit na 12 meseci, u iznosu od 100.000 RSD; fiksna nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 5%; efektivna kamatna stopa, fiksna na godišnjem nivou: 5%. Ukupan iznos koji će korisnik primiti po isteku oročenja: 105.000 RSD; ukupan iznos kamate: 5.000 RSD. Nema kriterijuma za indeksiranje depozita, ni troškova koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS. Primer je urađen pod pretpostavkom da je novac deponovan na oročeni štedni račun 18.10.2022 godine.

Reprezentativni primer za oročenu štednju u evrima:

Oročeni depozit u evrima na 12 meseci, u iznosu od 10.000 EUR; fiksna nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 2,20%; fiksna efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou: 1,87%. Ukupan iznos koji će korisnik primiti po isteku oročenja: 10.187 EUR; ukupan iznos kamate: 220 EUR; iznos poreza: 33 EUR. Nema kriterijuma za indeksiranje depozita, ni dodatnih troškova, pored navedenog troška pripadajućeg poreza, koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS. Primer je urađen pod pretpostavkom da je novac deponovan na oročeni štedni račun 07.11.2022 godine.