U okviru akcije koju je organizovalo Udruženje građana IAN Međunarodna Mreža Pomoći,  zajedno sa Centrom za socijalni rad u Mladenovcu, na gradskom trgu u Mladenovcu ženama su deljene ruže i promotivni materijal, nastao u okviru projekta “Psihološko i pravno izlečenje žrtava porodičnog nasilja”. Cilj akcije “Trn nasilniku, cvet ženi” je podizanje svesnosti o problemu nasilja nad ženama u našem društvu i uticaj na svest šire javnosti da je nasilje nad ženama zabranjeno i kažnjivo i iznad svega, nedopustivo.

“Poklanjanjem ruža ženama želimo da pokažemo kako se u stvari treba ponašati prema ženama i kroz taj gest afirmišemo nenasilno ponašanje prema ženama. Ruža kao cvet simbolično predstavlja ljubav, ali svojom trnovitom stabljikom opominje da onaj ko dobija ružu može biti i povređen. Zato smatramo da ženama pripada cvet, a nasilniku trnje” – istakle su aktivistkinje organizacije IAN-a.

Na Tribini koja je održana u prostorijama Centra za socijalni rad u Mladenovcu, pored domaćina i organizatora skupa, bili su prisutni i predstavnici svih relevantnih institucija koje se zajedničkim snagama bore protiv nasilja nad ženama, kao i žene, nekadašnje žrtve porodičnog nasilja, koje su prijavile ovaj problem i uz podršku institucija se izborile za svoja prava.

Ispred Udruženja IAN govorila je advokat Marijana Kralj, koja na projektu pruža pravnu pomoć ženama žrtvama porodičnog nasilja. Ona je istakla da nasilje nad ženama predstavlja najmasovnije kršenje ljudskih prava u našem društvu, a žene su dominatna kategorija koja trpi nasilje u okviru nasilja u porodici, kao i da ovaj vid nasilja nije privatna stvar koja se rešava u porodici, već predstavlja širi društveni problem u čije rešavanje svi moramo uložiti napor.