Nabori, cvetići, karneri, leptirići, iglice, resice... Mnogi dizajneri, u svojim prolećnim kolekcijama, materijalima su dali i treću dimenziju i tako postigli nezaboravne efekte.