Shvatite: ako nemate jedan, ne postojite na mapi! Nećemo bogohuliti ako tvrdimo da se sve vrti oko džempera. Čak i Sunce!