Postavljena na sva tri nivoa Galerije–legata Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, izložba obuhvata umetničine radove nastale u periodu nakon dvehiljaditih, uključujući instalacije sa redimejd objektima, crteže, fotografije, video radove i site-specific intervencije. Pored nekoliko ključnih ranijih ostvarenja iz navedenog perioda autorkinog opusa (House of Exile / Kuća egzila, Cradle / Kolevka), biće predstavljena i njena najrecentnija produkcija poput instalacija velikog formata (Shifting Shelter / Promenjeno utočište, Archive of Insignificant Losses / Arhiva beznačajnih gubitaka).

Vesna Perunović, Paradigma doma, foto Bojana Janjić 4.JPG
Bojana Janjić 

Kako i umetnica ističe, izložba razmatra paradigmu doma u savremenim kontekstima, od pojma fizički definisanog, neposrednog životno-formativnog i protektivnog okružja do razumevanja doma i domicilnog kao mesta i stanja koje se konstituiše u procesima, u ostvarivanju veza sa drugima i sa svetom kroz odnose, susrete i kretanja.

Marijana Kolarić, direktorka MSUB, na otvaranju izložbe je istakla: “Lično migrantsko iskustvo, ali i šira promišljanja fenomena migracija i izmeštanja, predstavljaju za umetnicu tematska polazišta u radovima kao pokušaj razumevanja odnosa pojedinaca i zajednice u kontinuiranim kretanjima i susretima sa novim sredinama i identitetima. Emotivni odnosi koji se tom prilikom uspostavljaju govore o strepnji u korenu transkulturalnog iskustva migranta kao sve prisutnijeg iskustva populacije savremenog sveta”.

“Iz perspektive permanentnog kretanja, današnje velike mobilnosti i frekventnih dislociranja, Vesna Perunović otvara i niz pitanja o načinima na koje percipiramo dom i vrednosti koje mu se tradicionalno pripisuju poput sigurnosti, privatnosti, stalnog ili privremenog životnog okruženja, geografsko-etničke pripadnosti i slično. Izložba Paradigma doma: Novo mesto pripadanja je s tim u vezi naročito važna danas, kada se preispituju tradicionalne vrednosti i kada su migracije ne samo u pogledu trajnog preseljenja ali i povremenih izmeštanja i selidbi, svakodnevna pojava”. – dodala je Marijana Kolarić.

Vesna Perunović, Paradigma doma, foto Bojana Janjić 6.jpg
Bojana Janjić 

Džajlz Norman, Ambasador Kanade u Beogradu, na otvaranju je između ostalog rekao: “Pitanje šta je i gde je dom, jedno je od temeljnih pitanja za većinu Kanađana, jer velika većina nas potiče s nekih drugih prostora. Kanađani se bave, pregovaraju, bore s pitanjem pripadnosti, po prirodi stvari. Nažalost, uz rat koji ponovo razara Evropu, ovo pitanje je važno, neizbežno i akutno za milione ljudi, sada i ovde. Srbi treba da budu ponosni što je njihova zemlja među onima koje predstavljaju sigurnu luku, za one koji beže od nasilja i progona”.

O temi same izložbe, Vesna Perunović je izjavila: “Ova izložba problematizuje momenat kad dom, koji je sigurno utočište, postaje nešto nestabilno. Trenutak kada gubimo taj dom. Već dve decenije susrećemo se s raznim situacijama – od migrantske krize, pa do ratova, zemljotresa, pandemija, koji menjaju tu paradigmu doma. Mene je Kanada naučila da je dom nešto što se traži, možda i ceo život. Moja putovanja između Kanade i Srbije su konstantna, a takođe putujem po raznim rezidencijama. Tako da je za mene pojam doma nešto fleksibilno, u procesu, traženju, stalnoj tranziciji”.

Miroslav Karić, kustos izložbe, osvrnuo se na delo Vesne Perunović: “U njenom radu uvek me je privlačio vrlo pročišćen, jasan, sveden vizualni jezik. Takođe, i Vesnina svojevrsna poetska strategija u pažljivom izboru boja, materijala, predmeta sa kojima radi, jednostavnim performativnim gestovima koje izvodi. A naročito u izboru centralnih motiva koje postavlja u svoje radove, koji su najviše u širem referentnom polju jakih arhetipskih slika i sadržaja, odnosno značenja i simbolike”.

Vesna Perunovic i Miroslav Karic.jpg
Bojana Janjić 

Vesna Perunović (1960) diplomirala je i magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1987. godine. Od 1988. živi i radi u Torontu. Izlagala je na više stotina izložbi u Kanadi, Sjedinjenim Državama, Evropi, Aziji i Južnoj Americi. Nedavno je učestvovala na Bijenalu u Havani, Kuba (2019), u okviru izložbe Ad Infinitum kao i četvorogodišnjeg projekta Evropske unije Risk Change (2016–2020) koji se bavio fenomenom migracija. Učestvovala je u brojnim međunarodnim umetničkim rezidencijama širom sveta: ISCP u Njujorku, Red Gate u Pekingu, Glogauar u Berlinu, Risk Change na Malti, Galerija Miz Istanbul, Banff Residency u Alberti, Kanada. Njeni izložbeni projekti Emblems of Enigma (2007–2009) i Borderless (2009–2011) predstavljeni su u muzejima i galerijama u Kanadi i istočnoj Evropi. Vesna Perunović je dobitnica nagrade T.F.V.A. (2005) kao i brojnih grantova Umetničkog saveta Kanade, uključujući prestižni OAC Chalmers Fellowship Grant (2019) za projekat The Politics of Exile and Compassion.

Izložbu su podržali: Ministarstvo kulture Republike Srbije, Canada Council for the Arts / Kanadski savet za umetnost, Ontario Arts Council / Savet za umetnost Ontarija, Toronto Arts Council / Savet za umetnost Grada Toronta, Ambasada Kanade u Beogradu.

Izložba Home Paradigm: A New Place of Belonging / Paradigma doma: Novo mesto pripadanja biće otvorena do 21. maja 2023. godine.

DSC_1946.jpg
Bojana Janjić