Tik pred kraj svetskog Fashion Week izdanja, naša dizajnerka Dragana Ognjenović je odlučila da otvori modnu sezonu u Beogradu, neobičnom prezentacijom svoje najnovije kolekcije pod imenom "Zrno".

Naime, u jedinstvenom i neobičnom muzeju Macura, u Starim Banovcima nadomak Beograda, održana je revija Dragane Ognjenović.

Duh prošlosti izmešan sa modernim dobom u kome živimo, praktičnost i temeljnost prošlosti i dizajn sadašnjosti spojio je dva umetnika: Draganu Ognjenović i Vladimira Macuru. Iz ove saradnje proistekao je modni performans ZRNO dizajnera Dragane Ognjenović.

Ideju “zrna” Dragana je objasnila kao višeslojnu. Tako malo po veličini, a snažno po strukturi i karakteru, ZRNO kako nam je rekla Dragana nosi u sebi "novi zivot". 

Geometrijski, neki komadi u kolekciji načinjeni su raščlanjivanjem i transponovanjem od osnovnog oblika zrna i pojednostavljivanjem uz pomoć arhitektonskih sredstava. Snaga tako minijaturnog zrna i njegova slojevita struktura, objašnjavaju moć jedne ideje, ali islojevitost u odevanju. 

Reviji su prisustvovali i studenti arhitekture, iz klase profesora Dejana Miljkovića, kojima će crteži zrna poslužiti kao predložak i inspiracija za master na završnoj godini na temu Modni centar.