Organizacija SOS Dečija sela Srbija pokrenula je Program podrške za majke i bebe namenjen trudnicama i majkama porodiljama, koje nemaju osnovne uslove za život i brigu o deci, kao ni podršku svoje porodice, partnera ili zajednice, kako bi se preveniralo napuštanje novorođenčadi ili izdvajanje u sistem alternativne brige dece na ranom uzrastu.

U Program se mogu uključiti punoletne, psiho-fizički zdrave majke, sposobne da se brinu o sebi i detetu, uz privremenu podršku, i podobne za zajednički život i stanovanje, da nemaju istoriju bolesti zavisnosti ili problematičnog ponašanja.

 Ne postoji zvanična statistika o broju ovakvih porodica u Srbiji. Ako se uzme u obzir da je skoro 18% porodica jednoroditeljskih, da je ovaj broj u realnosti i značajno veći jer u ovu grupu nisu uključeni roditelji koji se faktički sami brinu o detetu, iako je drugi roditelj živ, pravno i poslovno sposoban, kao i da 80% samohranih porodica čine majke, i da se povećava broj socijalno ugroženih porodica i stopa siromaštva, može se zaključiti i da je značajan broj trudnica i porodilja u riziku od napuštanja dece.

Ovi roditelji se često sreću sa diskriminacijom i teškoćama pri zapošljavanju, jer ne mogu da smeste dete u vrtić kao nezaposleni, a sa druge strane ne mogu da traže posao jer moraju da brinu o deci, i jer poslodavci pretpostavljaju da će često odsustvovati sa posla zbog brige o deci, u ostvarivanju prava na novčane socijalne pomoći, jer se u prihode računa i alimentacija i kada se ona ne uplaćuje, sa nemogućnošću naplate alimentacije, teškoćama u obezbeđivanju stanovanja i stigmatizacijom socijalne sredine i odsustva psiho-socijalne podrške.

Program za majke i bebe SOS Dečijeg sela obezbeđuje podršku u stanovanju u kući u vlasništvu organizacije površine 320m2, koja je potpuno opremljena neophodnim stvarima potrebnim za brigu o bebama. Kuća se nalazi u Kraljevu, u blizini zdravstvenih ustanova, vrtića i osnovne škole. U Program mogu da se prijave majke iz cele Srbije.

Podršku za pokretanje i održivost ovog programa obezbedila je kompanija MK Grupa, koja je dugogodišnji prijatelj organizacije.
Majkama je obezbeđena i savetodavna i podrška u nezi novorođenčadi i dece, kao i osnovna garderoba i sredstva za higijenu. One će pohađati i obuke za roditeljstvo, kao i obuke usmerene ka traženju posla i osamostaljivanju, kako bi, nakon izlaska iz Programa, bile u spremne da brinu o svojoj porodici.

U kući može boraviti istovremeno 22 osobe, odnosno sedam trudnica i/ili majki, i 15-ro novorođenčadi i dece.

Program podrške za majke i bebe.jpg
Press 

Koliko program traje?

Program podrške traje dok dete ne napuni godinu dana, a u posebnim okolnostima do 18 meseci.

- Ovim programom želimo da pružimo podršku roditeljstvu i očuvanju porodice, ali i da predupredimo napuštanje dece ili izdvajanje u sistem alternativne brige zbog nemogućnosti majki da se brinu o njima. Zdravo porodično okruženje od suštinskog je značaja za rast i razvoj svakog pojedinca, a naša organizacija i ovim programom želi da pruži podršku očuvanju porodice. Verujemo da ovaj program može da doprinese i unapređenju demografske slike Srbije- izjavila je Vesna Mraković, nacionalna direktorka Fondacije SOS Dečija sela Srbija.

Trenutno u Srbiji postoje samo dva slična programa, Materinski dom pri Domu za decu i omladinu Zvečanska u Beogradu, koji uglavnom zabrinjava maloletne majke, a drugi program vodi NVP „Gnezdo za mame“ u Novom Sadu.

Program podrške za majke i bebe_2.jpg
Press 

Koji su Kriterijumi za uključivanje?

U Program se mogu uključiti punoletne, psiho-fizički zdrave majke, sposobne da se brinu o sebi i detetu, uz privremenu podršku, i podobne za zajednički život i stanovanje, da nemaju istoriju bolesti zavisnosti ili problematičnog ponašanja. Uključivanje u Program je dobrovoljno. Majke su odgovorne za život, zdravlje, roditeljske obaveze i dobrobit svoje dece, a zdravstvena zaštita i druga prava se ostvaruju u nadležnim institucijama, uz privremenu podršku, kada je potrebna.

Majka, koja je bila podržana kroz ovaj program i koja je postigla određeni nivo samostalnosti, može biti uključena u Program “Jačanje porodice” organizacije SOS Dečija sela Srbija, ako postoji potreba da se dodatno osnaže roditeljski kapaciteti.
Sve majke, kojima je neophodan ovakav vid podrške, mogu nam se obratiti na imejl adresu mamaibeba@sos-decijasela.rs ili putem telefona broj 036/ 383 636 ili 036/ 375 451.