„Uspostavljanje nezavisnog tela za borbu protiv femicida je obaveza Republike Srbije, u skladu sa preporukom specijalne izvestiteljke Ujedinjenih nacija, što je potvrđeno i nacionalnom strategijom za borbu protiv nasilja prema ženama. To je prvi pokazatelj da država ozbiljno shvata ubistva žena“, izjavila je dr Kosana Beker, programska direktorka FemPlatz-a.

„Od kada je pre osam godina pokrenuta ova globalna inicijativa, u svetu su uspostavljeni različiti modeli nezavisnih tela za borbu protiv femicida. Kampanjom Koja je sledeća, tražimo uspostavljanje ovog tela, čime će se obezbediti prikupljanje podataka o femicidima koji će biti dostupni javnosti i ujedno unaprediti rad institucija i poboljšati sistem zaštite žena od nasilja“.

U okviru FemPlaz kampanje #KojaJeSledeća, u narednih mesec dana, biće organizovan niz aktivnosti sa ciljem da se formira nezavisno telo za borbu protiv femicida, u skladu sa inicijativom FemPlatz-a koju je podržalo preko 70 organizacija civilnog društva.

Podsećamo da je nasilje prema ženama najrasprostranjeniji oblik kršenja prava žena u svetu, a femicid je najekstremniji oblik nasilja prema ženama.

Na globalnom nivou, svakih 11 minuta jednu ženu ubije partner ili član porodice. Osam od 10 žena u Srbiji ubili su njihovi partneri ili drugi članovi porodice, a u poslednje tri godine dogodilo se najmanje 86 femicida.

U proteklih pet godina udruženje građanki FemPlatz sprovelo je istraživanje društvenog i institucionalnog odgovora na femicid u Srbiji, koje je uključilo analizu sudske prakse i procenu kapaciteta institucija zaduženih za prevenciju i zaštitu žena od nasilja. Po istom modelu, sprovedena su istraživanja u Crnoj Gori i Albaniji. Pored toga, iz medija su prikupljene informacije o dodatnih 115 slučajeva femicida u Srbiji, Crnoj Gori i Albaniji u periodu od 2020. do 2022. godine, koji nisu obuhvaćeni analizom sudske prakse. Ovi femicidu su predstavljeni na interaktivnoj mapi femicida.

m-t-elgassier-cugryvziO_M-unsplash.jpg
Unsplash/M T Elgassier 

Dostupna istraživanja pokazuju da je skoro svaki femicid mogao biti sprečen. U mnogim slučajevima izostala je blagovremena i efikasna reakcija institucija sistema na prijavu nasilja, kao i umanjivanje opasnosti i nesagledavanje rizika po bezbednost žrtve.

U razvijanju modela za uspostavljenje tela za praćenje femicida u Srbiji upravljalo se rezultatima istraživanja i raspoloživim resursima, a model je zasnovan i na primerima sličnih nezavisnih tela u Hrvatskoj i Gruziji, ali je i prilagođen nacionalnom kontekstu. Na linku je predstavljen kompletan predlog za uspostavljanje tela za praćenje femicida u Srbiji.

Kampanju #KojaJeSledeća sporovodi udruženje građanki FemPlatz u okviru UN Women regionalnog programa “Implementing Norms, Changing Minds”, koji finansira Evropska unija, a koja za cilj ima zaustavljanje nasilja prema ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj.

Skoro svaki femicid može da bude sprečen #KOJAJESLEDEĆA #STOPFEMICIDU.