Neprestana preispitivanja njihovih odluka, te komentari poput onih da će zbog svoje odluke zažaliti u budućnosti, da su zbog toga sebične, da će promeniti mišljenje kada "dođe onaj pravi", da neće imati osobu koja će brinuti o njima u budućnosti samo su neke od stvari koje niko nikada ne bi trebao da im govori.

Iako može biti jedna od ženi bitnih životnih uloga, njena svrha nije majčinstvo. Žena se ne ostvaruje u drugom biću, već u sebi samoj. Govoriti da će žena zažaliti zbog svoje odluke i dovoditi njenu odluku u pitanje znači degradirati je, te smatrati osobom koja ne može da misli i zaključuje racionalno. 

U nastavku izdvajamo 5 rečenica koje ne treba da govorite ženama koje ne žele da budu majke.

 1. Zažalićeš kad budeš starija

Učestala tvrdnja kojom se automatski degradira i banalizira ženina odluka u sadašnjosti zbog mogućeg hipotetičkog žaljenja u budućnosti. Ujedno u sebi sadrži i seksističke elemente koji insinuiraju da bi žena mogla da zažali što nije majka kada više ne bude mogla da rodi, tj. kada joj istekne biološki sat. Ova tvrdnja zanemaruje sve ostalo što moglo da se dogodi u tom periodu u ženinom životu, kao što su veliki karijerni uspeg ili ispunjen i srećan život.

2. Nisi još uvek pronašla pravu osobu

U korenu ove tvrdnje leži verovanje kako svaka žena automatski želi dete, a izabrani muškarac će joj samo pripomoći da se vrati ''na pravi put'' i ponovo u sebi probudi davno izgubljeni majčinski instinkt. Isto tako, ženinu odluku o vlastitom telu i reproduktivnom zdravlju opet prikazuje nesamostalnom i zavisnom o muškarcu, te automatski ne poštuje njen stav.

3. Sebična si

Šta je loše u tome da žena sebe stavi iznad nekog drugog? Ova paradoksalna izjava ženstvenost automatski povezuje s nesebičnošću i velikom požrtvovanošću. Nema ničeg sramotnog u tome da žena ne želi dete. Mnoge žene i parovi koji ne žele decu ih ne žele upravo iz nesebičnih razloga kao što su briga od budućnosti, i sl.

4. Ne možeš da znaš šta je prava ljubav ako nemaš dete

Niko ne može da ospori da je veza majke i deteta nešto posebno. No, isto tako, briga o detetu jedan je od najtežih poslova u kom se ne mora i ne treba pronaći baš svako. Ako žena bira da ne otkrije šta znači imati i voleti dete, niko ne treba da preispituje njenu odluku i razloge koji dolaze iza iste. Ljubav se krije u mnoštvu drugih stvari i odnosa, a svako ima pravo da bira onu koja njemu najviše odgovara.

5. A bila bi tako dobra majka...

Neke stvari zaista ne treba da budu izrečene. Napominjanje ženi da bi bila super u ulozi koju ne želi, nema apsolutno nikakvog smisla i potpuno je neprimereno. Svaka je žena svesna svoje vrednosti i odluka, pa se kroz ''dobronamerno'' komentarisanje njenih izbora postavlja pitanje - poštujete li ga uopšte.

6. Ko će nam podariti unučad?

Neki roditelji i dalje imaju određena očekivanja od svoje dece iako su ona odavno samostalna i nezavisna. Roditeljima ne dugujete obrazloženje zašto im nećete podariti potomke, niti ste odgovorni za njihovu životnu ispunjenost i sreću. Vaš izbor treba da se pošuje, a ne dovodi u pitanje kroz manipulativne izjave u kojima se vrlo često deci nabacuje osećaj krivice i izdaje.