Proteklih meseci studentkinje beogradskih fakulteta prijavile su značajan broj iskustava seksualnog nasilja od strane profesora. U talasu tih svedočanstava bile su čak i bivše studentkinje, koje su na fakultet išle pre deset i više godina, a imale su gotovo identično iskustvo uznemiravanja i zastrašivanja.

Ukoliko ste vi ili vaša drugarica/poznanica doživele slično iskustvo, važno je da znate svoja prava.

  1. Svaki fakultet je u obavezi da definiše pravilnik o seksualnom uznemiravanju i ucenjivanju kao i da imenuje (3) poverenice koje sprovode odredbe pravilnika (ukoliko na vašem fakultetu još uvek ne postoji ovaj sistem, insistirajte da studentski parlament traži imenovanje i donošenje pravilnika).
  2. Na sajtu fakulteta istaknuto je ime i prezime, kao i imejl adresa poverenice putem koje možeš da je kontaktiraš i zakažeš razgovor.
  3. Prijava seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja podnosi se poverenici na razgovoru i potpuno je anonimna.
  4. Iako će poverenica voditi zapisnik radi lične evidencije, ona je u obavezi da štiti identitet žrtve koja ostaje anonimna tokom i nakon čitavog procesa; razgovor je neformalan, kao i zapisnik.
  5. U dogovoru s poverenicom bira se najbolji način da se problem reši (razgovorom poverenice s osobom koja vrši nasilje, dekanom...).
  6. Poverenica će o ishodu procesa obavestiti osobu koja je podnela prijavu, a nakon toga, ukoliko nije zadovoljna ishodom prijave, žrtva može da pokrene disciplinski postupak protiv osobe koja vrši nasilje.
  7. Disciplinski postupak nije anoniman i žrtva daje izjavu pred komisijom koju oformljava fakultet.
  8. U izuzetnim situacijama, a uz pristanak obe strane, moguće je sučeljavanje strana u disciplinskom postupku.
  9. Pravilnik nalaže da osoba koja je prijavila nasilje neće trpeti nikakve štetne posledice (kao ni osoba koja je svedok ili osoba koja je podsticala prijavu nasilja).