Freytag preispituje naše intelektualno i kulturno nasleđe u kontekstu vrednosti, neuspeha i nesporazuma naše današnjice, oličenih u pojmovima progresa i univerzalizama. Kontemplirajući  širok spektar motiva i značenja potvrđenih kroz ikonografiju i ikonologiju sadašnjih i prošlih vremena on referiše na istoriju koristeći alegorijske figure.

Na izložbi će biti prikazane njegove najnovije slike, u kombinovanoj tehnici  na poliester filmu, mediju  koji umetniku omogućava da istovremeno izrazi kompleksnost i polarizaciju kako vizuelno, tako i konceptualno.

Na dan otvaranja izložbe, 13. novembra, galerija će biti otvorena za posetioce od 17 do 21 sat.  Izložbu možete posetiti  sve do 27. novembra u toku radnog vremena galerije od utorka do petka, od 17 do 20 časova. 

Nikola Frajtag je rođen 1975. u  Ženevi.  Diplomirao je na ženevskoj Akademiji likovnih umetnosti. Izlaže od 1997.  godine  u Švajcarskoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Španiji, Sloveniji, Madagaskaru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Makednoiji. Ovo je  njegova prva samostalna izložba u Beogradu.