Onlajn predavanje o velikoj srpskoj naučnici, Milevi Marić Ajnštajn, koja će biti jedna od ključnih ličnosti programa Evropska prestonice kulture 2022. godine u Novom Sadu, biće organizovano u petak, 14. maja u 12 časova.

Predavanje„Mileva Einstein-Marić – Zrak svetlosti u fizici XX veka“ možete pratiti putem Facebook event-a naovom linku.

Predavanje će voditi Violeta N. Nikolić, dr nauka fizičke hemije, u zvanju naučnog saradnika Instituta nuklearnih nauka „Vinča“, dok će u razgovoru nakon predavanja, koji moderira dramska spisateljica i rediteljka iz Zagreba, Vedrana Klepica, učestvovati i dramske spisateljice Minja Bogavac, Olga Dimitrijević, Tijana Grumić i Vedrana Božinović.

Kroz predavanje „Mileva Einstein-Marić – Zrak svetlosti u fizici XX veka“ biće predstavljen Milevin naučni doprinos, vezan uglavnom za radove koji se bave problematikom fotoelektričnog efekta i specijalnom teorijom relativnosti, koji predstavlja predmet brojnih diskusija i debata u današnjim naučnim krugovima. Više autora smatra da teorija fotoelektričnog efekta, za koju je Milevin muž, Albert Ajnštajn, dobio Nobelovu nagradu, predstavlja njen originalni naučni doprinos.

Da bi se pravilno razumeo slučaj Mileve Marić, potrebno je da se uzme u obzir i položaj žena u nauci toga doba. Sa druge strane, on se ne može razumeti bez uzimanja u obzir širih socioloških aspekata zapadne i balkanske kulture tog vremena. U svetlu toga, biće analizirana Milevina ličnost, razlozi zbog kojih je donosila određene odluke u privatnom životu i karijeri, kao i njen naučni doprinos.

Predavanje „Mileva Einstein-Marić – Zrak svetlosti u fizici XX veka“  realizuje se kao deo pripremnih aktivnosti nove predstave o Milevi Marić, koja će imati premijeru u maju 2022. godine u okviru programa „Novi Sad - Evropska prestonica kulture“.

Predavanje organizuje Sterijino pozorje u saradnji sa Fondacijom „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“, Narodnim pozorištem Sombor i Institutom za nuklearne nauke „Vinča“.