U prijatnoj atmosferi hotela Hyatt Regency Belgrade, na radnom doručku, okupili su se predstavnici relevantnih institucija i kompanija koji već posluju ili žele svoje poslovanje da prilagode principima cirkularne ekonomije. Njih je okupio tim časopisa National Geographic Srbija koji četvrtu godinu zaredom realizuje projekat "Žuti okvir" kroz koji svake godine obrađuje jednu od tačaka održivog razvoja UN Agende 2030. Ove godine u misiji da podstaknemo kompanije da misle održivo i zaokruže svoje poslovanje, dali su AlDahra, Nestlé, Ekostar Pak i Ambasada Kraljevine Holandije.

Nakon uvodnog obraćanja urednice časopisa Milane Petrović, u kom je objasnila da je cirkularna ekonomija za temu 2023. godine odabrana da bi kroz različite aktivacije motivisala, ohrabrila i podržala kompanije da razmišljaju održivo, jer su upravo one te koje mogu da naprave velike promene, naročito kada je reč o otpadu. U osnovi cirkularne ekonomije leži ideja o prevenciji otpada, a jedna od kompanija koja godinama u Srbiji radi na razvoju strategija kojima će otpad smanjiti je Nestlé.

STF_0210.jpg
Stefan Stojanović 

"Kada ste najveći proizvođač hrane na svetu ne smete da bežite od odgovornosti", rekla je Ivanka Stojnić, menadžerka za održivi razvoj ove kompanije. "Naša fabrika u Surčinu je prva u Srbiji u oblasti prehrambene industrije postigla Zero Waste to Landfill cilj, što znači da ni gram otpada ne odlazi na deponije, već se reciklira ili po principu cirkularne ekonomije dalje koristi za proizvodnju ekoizolacionih panela ili bio-goriva."

STF_0220.jpg
Stefan Stojanović Ivanka Stojnić, menadžer za održivi razvoj kompanije Nestlé

Cirkularna ekonomija je regenerativni ekonomski sistem u okviru kojeg se proizvodni resursi, otpad, emisija otpada i energetski odliv bitno umanjuju usporavanjem, zaokruživanjem i produžavanjem energetskih i materijalnih ciklusa u proizvodnji. To se ostvaruje pre svega osmišljavanjem i stvaranjem proizvoda na takav način da im se maksimalno produži životni vek, ali i održavanjem, servisiranjem i reciklažom.

Iako reciklaža stoji na kraju ovog lanca, ona nije i najmanje važna. Kada jedna kompanija proizvodi veliku količinu ambalažnog otpada i ima svest o tome da ne može samo da ga odloži na deponiju, ono šta može da uradi je da se obrati nacionalnom operateru sistema za upravljanje otpadom koji posluje u skladu sa načelom produžene odgovornosti proizvođača.

"U ime svojih klijenata, privrednih društava koja plasiraju ambalažu na tržište Srbije, organizujemo sakupljanje, ponovno iskorišćenje i reciklažu ambalažnog otpada i ispunjavamo Zakonom propisane Nacionalne ciljeve", rekla je na radnom doručku Milica Mitrović, direktorka nabavke u kompaniji Ekostar Pak.

STF_0244.jpg
Stefan Stojanović Milica Mitrović, direktorka nabavke, Ekostar Pak

"Proizvođač je odgovoran za celokupni životni vek proizvoda, a samim tim i ambalažu u koju je upakovan. O ambalaži mogu da se staraju samostalno u zakonskim okvirima ili da svoju obavezu za plasiranu ambalažu na tržište prenesu na ovlašćenog Operatera sistema. U ime privrednih društava koja plasiraju ambalažu na tržište Srbije Operater sistema preuzima obavezu i organizuje sakupljanje, ponovno iskorišćenje i reciklažu ambalažnog otpada", dodala je.

STF_0044.jpg
Stefan Stojanović