Jubilarno 20. Bijenale umetnosti u Pančevu pod nazivom „rafinerijamanastir” biće održano od 27. maja do 27. juna 2022. godine u Pančevu. Selektorka ovogodišnjeg programa je kustoskinja i kritičarka Maja Ćirić, asistentkinja selektorke je Sanda Kalebić, a svoje radove predstaviće više od 35 umetnika/ca i kolektiva iz Srbije i inostranstva.

Maja Ćirić, foto  Silvija Džunja.jpg
Silvija Džunja 

„20. Bijenale umetnosti u Pančevu tematski je inspirisano lokalnim hibridnim fenomenom koji odslikava ikoničan i naizgled kontrastan, horizontalan i neposredan suživot Rafinerije nafte i Manastira Vojlovica, a čija međuzavisnost u zavisnosti od tačke gledišta, može biti simbiotična ili konfliktna. Bijenale rafinerijamanastir otvara pitanja da li je i kako je moguće delovati izvan i preko domena matrica, obrazaca i uslova koji generišu manastir i rafinerija, svako za sebe ali i zajedno, te kako razrešiti odnos ograničenog parohijalnog delovanja i nezaustavljive potrebe za otvorenošću i inventivnošću. Privremene odgovore Bijenale rafinerijamanastir možda pronalazi u umetnosti koja pomiruje spekulativnu imaginaciju i tehnologiju. Ako već nije moguć otklon kako od dogmatizma tako i hiperkapitalizma, moguć je umetnički predlog u smislu stvaranja jedne privremene razlike”, istakla je selektorka pro-grama Maja Ćirić.
Na 20. Bijenalu umetnosti učestvuju autori iz Srbije: Adrienn Újházi, Aleksandra Jovanić, Ale-ksandar Todorović, Ana Vujović, Bogoljub Đoković, Veljko Zejak (Srbija-Slovenija), Darija Medić (Srbija-SAD), Igor Simić (Srbija-SAD), Jelena Micić (Srbija-Austrija), Kristina Tica (Srbija-Austrija), Luka Cvetković (Srbija-Švajcarska), Ljiljana Šunjevarić, Matrijaršija, Milenko Prvački (Srbija-Singapur), Milica Mijailović (Srbija-Crna Gora) Milica Ružičić, Nataša Kokić, Nemanja Nikolić, Nikola Damjanov, Pleme F 20, Sanja Anđelković i Udruženje Kurs.
Umetnici iz inostranstva čiji će radovi će biti predstavljeni su Adria Julia (Španija), Anuk Kruithof (Holandija), Jurgen Ots (Belgija), Catinca Malaimare (Rumunija-Velika Britanija), My-kola Ridnyi (Ukrajina), Mit Borras (Španija-Nemačka), Michikazu Matsune (Japan-Austrija), Johnathan Monaghan (SAD), Muna Mussie (Eritreja-Italija), Oliver Ressler (Austrija), Tony Maslić (Hong Kong) i Heselholdt & Mejlvang (Danska).

Manifestaciju Bijenale umetnosti rafinerijamanastir prati i stručno priređen dvojezičan kata-log sa tekstovima stručnjaka, kritičara i teoretičara umetnosti (Pierre d’Alancaisez, Bojana Matejić, Slobodan Marković i Jasna Atanasijević, Darko Vukić), ilustrovana pratećom foto-dokumentacijom.

Vizual rafinerijamanastir.jpg
Press 

Maja Ćirić je nezavisna kustoskinja i umetnička kritičarka. Nakon digitalnog zaokreta u 2020. godini, uključila se u figital (fizičke + digitalne) projekte, konferencije i izložbe u hibridnom području umetnosti + nauke + tehnologije. Ona takođe kurira i u metaverse-u. Istorijski gledano, Ćirić je bila kustoskinja Mediterranea 18 Young Artists Biennale-a u Tirani (2017), a bila je i kustoskinja (2007) i komesarka (2013) Paviljona Srbije na Bijenalu u Veneciji. Maja je doktorirala teoriju umjetnosti (teza: „Institucionalna kritika i kustoske prakse”) na Univer-zitetu umetnosti u Beogradu. Dobitnica je nagrade Lazar Trifunović (2008), Artslink Independ-ent Projects Award (2008), ISCP Curator Award (2011), Curatorial Resarch Award, Dedalus Foundation and ICI (2013), Research Award, Visual Artists Ireland (2019). Tekstove u domenu umetničke kritike objavila je u Flash Art, Obieg, Artforum, Artmargins Online, Arts of the Working Class, springerin, Third Text.

Partneri Kulturnog centra Pančeva u realizaciji ovogodišnjeg Bijenala umetnosti su El Pro-grama AC/E para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE), Danish Arts Founda-tion, Austrijski kulturni forum, Narodni muzej Pančevo i Udruženje žena „Panonke”. Tradi-cionalni pokrovitelji manifestacije su Grad Pančevo, Ministarstvo kulture i informisanja Re-publike Srbije i Pokrajinski sekretarijat za kulturu.