U prisustvu velikog broja ljubitelja umetnosti, u Arte galeriji je otvorena izložba Veliki format, u četiri izlagačka prostora u Beogradu (Andrićev venac 4, Andrićev venac 12, Kralja Milana 3 i Svetogorska 29).

Izložba u okviru projekta Kolekcionar kao kustos i selektor, čiji je fokus na umetničkim delima velikog formata, biće otvorena sve do 3. juna, i trajaće puna dva meseca.

ARTE galerija je za izložbu Veliki format izdvojila radove preko pedeset najznačajnijih umetnika koji su pretežno stvarali u drugoj polovini XX veka, iz više od četrdeset reprezentativnih privatnih kolekcija. Istaknuti autori su: Milan Konjović, Petar Lubarda, Lazar Vozarević, Mira Brtka, Dado Đurić, Vladimir Veličković, Ljuba Popović, Mića Popović, Petar Omčikus, Damnjan, Bora Iljovski, Mrđan Bajić i Dušan Džamonja, autori koje ARTE galerija i inače zastupa u okviru svoje izložbene i prodajne prakse.

Veliki format u Kralja Milana 3 (2).jpg
Dalibor Danilović 

Zbog svojih dimenzija, ali i činjenice da dela pripadaju privatnim kolekcijama, javnost do sada nije imala priliku da vidi većinu dela predstavljenih na ovoj izložbi. Selekcija od preko pedeset umetničkih dela velikog formata ne čini sistematski, već tematski prikaz dela u kojima su umetnici izrazili svoj pun potencijal i dostigli status remek-dela muzejske vrednosti.

Kolekcionar kao kustos i selektor je projekat čiji cilj je da afirmiše kolekcionarstvo, ukaže na znanje koje kolekcionari poseduju i unapredi odnos privatnog i javnog kulturnog nasleđa. Projekat je posvećen kolekcionarima, ljudima sa istinskom ljubavlju i strašću prema umetnosti, koje ih ispunjavaju i zbog kojih traju, kao i njihovom naporu da sačuvaju ili prošire svoje zbirke. Projekat je započet 2009. godine, i do sada su u okviru projekta realizovane četiri izložbe radova iz privatnih kolekcija, uključujući i aktuelnu, na kojoj je zajednički imenitelj za sve radove veliki format.

Uroš Đurić i Maja Uzelac (1).jpg
Dalibor Danilović 

Radovi velikog formata predstavljaju specifičan slučaj u kolekcionarskoj praksi. Umetnička dela velikog formata najčešće su bila rezervisana za javne institucije, te je do njih nekada bilo i nemoguće doći. Kolekcionari koji uspeju da za svoju kolekciju pribave jedan monumentalni rad, suočavaju se sa problemima njegovog održavanja i odlaganja. Samo mali broj kolekcionara uspeo je da se uzdigne, i uz dodatne napore formira posebne prostore za izlaganje dela, omogućivši optimizaciju doživljaja sagledavanja i prikazivanja ovih umetnina.

Izložba je veoma kompleksna i sadrži veliki broj dela, te je postavljena na sve četiri lokacije ARTE galerije u Beogradu: Kralja Milana 3, Andrićev venac 12, Andrićev venac 4 i Svetogorska 29. Predstavljena su dela koja su fokusna težišta kolekcija u kojima se nalaze, a publikacija koja prati izložbu sadrži više od 200 reprodukovanih dela i tekst koji opisuje istorijat velikog formata na našim prostorima i šire, sa naznakama o privatnim kolekcijama koje ga baštine.

U pripremi je obimna dvotomna publikacija, koja će biti objavljena tokom trajanja izložbe, za koju piše dvanaest istoričara i teoretičara umetnosti, a koja će u u jednakoj meri biti posvećena i radovima iz javnih i radovima iz privatnih kolekcija, iz oblasti slikarstva, skulpture, arhitekture, primenjene, interdisciplinarne i konceptualne umetnosti sa naših prostora.

Izložba traje od 15. aprila do 3. juna 2022.godine

Zorana Kostić i miša Obradović (1).jpg
Dalibor Danilović 

Radno vreme galerija je radnim danima i subotom od 10 do 20 h, nedeljom od 10 do 18 h.