U poražavajućoj, ali ne i iznenađujućoj vesti, Vrhovni sud je poništio Roe v. Wade presudu iz 1973. godine, čime je poništeno ustavno pravo na abortus u Sjedinjenim Američkim Državama nakon 50 godina.

Odluka je doneta u petak, kao presuda predmetu Dobbs vs Jackson Women's Health Organization, u kojem je jedina klinika za abortus u Misisipiju (Jackson) tužila državne zvaničnike (najpre Tohmasa Dobbsa) zbog zabrane abortusa u ovoj državi nakon 15. nedelje trudnoće. 

Svojatanje ženskog tela od strane vlasti, šovinista i beskrupoloznih zagovornika patrijarhata, te udar na prava na abortus traje decenijama, svedočeći da nam se kao društvu ne dešava evolucija, nego kontraevolucija. Naime, prošla 2021. je u poslednjih pola veka bila najgora godina kada su u pitanju prava na abortus — u maju je Politiko izvestio o procurelom nacrtu mišljenja Suda koji pokazuje da sudije nameravaju da glasaju za poništavanje Roe v. Wade presude, te okončanje prava na abortus. Abortus je zabranjen u Poljskoj, a o istom se pregovaralo i u susednim državama poput Hrvatske, čineći da se kao žene osećamo ugroženije, bespomoćnije i potlačenije više nego ikada.

Nakon ovoga, više od polovine država u SAD-u će zabraniti abortus, čineći esencijalnu reproduktivnu zdravstvenu zaštitu nedostupnom za milione ljudi i nesrazmerno pogađajući žene različitih rasa i staleža. 

Efekti će biti zastrašujući i dalekosežni: smrtnost majki u rizičnim, neprekinutim trudnoćama već je napravilo krizu u Americi, a sa ovom odlukom, očekuje se da će još veći broj tragedija uzrokovanih komplikacijama u trudnoći, ali i rizičnim, alternativnim i nestručnim metodama abortusa kojima će deo žena pribeći.

Samim tim, očekuje nas i porast broja ljudi koji će bii kriminalizovani zbog pobačaja i pomaganja u postupcima abortusa, a očekuje se i zabrana korišćenja ostalih metoda kontracepcije, čime se na najjeziviji, najsuroviji i najbeskrupolozniji način ograničava sloboda žena nad sopstvenim telom.

U usaglašenom mišljenju, sudija Clarence Thomas je jasno stavio do znanja da Sud verovatno neće prestati sa ovim napadom na reproduktivna prava, napisavši da će preispitati presude koje štite kontracepciju, istopolne veze i istopolne brakove.

gayatri-malhotra-nJQzrx-JJJg-unsplash.jpg
Unsplash/Gayatri Malhotra 

Ali ova borba nije završena. Postoje resursi za edukaciju kako da se izvrši abortus, putem tableta ili na drugi način, te kako pomoći drugima koji traže negu, na primer doniranjem fondu za abortus. Svoju moć Amerikanci mogu da iskoriste i ovog novembra tokom izbora, a ono što nam uvek preostaje, jesu: protesti, protesti, protesti!

Svojim telima, svojim snagama, svojim glasom, dok god ne kriminalizujemo monstrume koji kriminalizuju naše osnovno pravo na sopstveni izbor i sopstveno telo.