Neodlučnost znači poteškoća pronalaženja izbora između dve ili više stvari koje su nam ponuđene i boljka je sa kojom smo imali susret svi mi koji volimo ceo svet. Bilo da su to višnje i trešnje, svake na jednom tasu vage, ili imaginarna vaga u našoj glavi na čijim stranama sede različiti muškarci i žene, gledajući u njih pomislili smo samo jedno: zašto uopšte moramo da odaberemo samo jedno i zašto ne možemo oba? Ukoliko se dovoljno zamislite o neodlučnosti, shvatićete da je u sebi svi posedujemo i stoga smo svi pomalo Vage. Njihova neodlučnost nas ne boli sve dok sa na tasovima njihovih srca pored nas ne nađu druge opcije koje bi prilikom njihove odluke nas učinile drugom opcijom. Neodlučnost Vaga je njihov problem, a naš zapravo ništa više do straha da nismo njihov konačni izbor. Pravi primer Vage je Eminem kojeg je neodlučnost proslavila i obogatila tako što je pevao o istovremenim i isprepletanim osećanjima ljubavi i mržnje prema njegovoj supruzi a s vremenom i bivšoj supruzi Kim.