Broj 7 se smatra srećnim u mnogim kulturama. Za stare Egipćane broj 7 je bio broj večnog života, a od samog početka verovalo se da je broj 7 manifestacija potpunosti i savršenstva.

Nema sumnje da se broj 7 smatra savršenim brojem, koji vam može pomoći da se povežete sa svemirom. Kada se broj 7 pojavljuje, može vam pomoći da dobijete sve odgovore koji su vam potrebni.

Značenje i simbolika iza broja 7 je promišljanje, razmišljanje, otkrivanje, inovativnost, duhovnost, nevezanost, znanje i mudrost. Glavno značenje broja 7 je duhovno buđenje u vama samima ili kada steknete veće znanje na svom odabranom duhovnom putu. Ovo je vrlo pozitivan broj koji privlači više mudrosti i znanja.

Datum 7.7. ima dodatni vibracijski uticaj, što ukazuje na dolazak promena kroz samootkrivanje ili posedovanjem znanja unutar sebe. Sada je vrijeme za samopromišljanje i sticanje novih spoznaja o sebi. To će vas dovesti do veće motivacije, slobode i transformacije.

Ako ne meditirate, sada je vaša prilika da steknete jasnoću i znanje o sebi, uz ovu praksu koja će vas dovesti do slobodnog, ispunjenijeg, srećnijeg života.

Energija broja 7 je nezavisna. To je individualna energija koja leži duboko u nama. Ipak, kada jednom postanemo svesni ovog dubokog unutrašnjeg sveta, nalazimo da je to mesto gde se sve fizičke i duhovne stvari povezuju i spajaju u jedno.

7.7. donosi energiju postignuća, posebno u pogledu duhovnosti. Kad vidite ovaj broj, znate da donosite ispravne odluke i da ste krenuli u pravom smeru. Takođe nosi energiju činjenja onoga što je potrebno za postizanje vaše božanske životne svrhe. To je energija istrajnosti, te svladavanja prepreka i teškoća gracioznošću, dostojanstvom i osluškivanjem vlastite unutrašnje mudrosti.

Potraga za znanjem je još jedna značajna energija broja 7 i ona rezonuje s obrazovanjem, učenjem, pisanjem, proučavanjem i razumijevanjem. Također nosi energiju razumijevanja našeg fizičkog svijeta kroz znanost, tehnologiju i logiku.

7.7. je podsetnik da dok radimo na daljnjem mentalnom, duhovnom i emocionalnom razvoju, možemo i hoćemo da ostvarimo svoju životnu svrhu.

Broj 7 podseća vas da budete otvoreni, samouvereni i svesni prilika koje će vam se pružiti. Pozvani ste da služite drugima kroz podučavanje i isceljivanje. Razvijanje duhovne povezanosti vam omogućuje da podučavate druge njihovoj vlastitoj životnoj svrsi i dajete pozitivan primer koji će ih nadahnuti.

Slušajte svoju intuiciju i unutrašnju mudrost, jer će vas to nastaviti voditi prema svemu što vam je potrebno u životu. Na ovaj dan je dobro da činite dobra dela i vizualizujete velike snove.