Marijana Janković u svojim radovima aktere prikazuje u svakodnevnim, naizgled bizarnim, sitacijima kroz veoma dopadljiv i razigran vizuelni jezik. Vibrantnošću kolorita i poigravanjem sa perspektivom proizvodi specifičnu sintezu pop kulture, animacije, fotografije, filma i stripa, koristeći tzv. punch needle tehniku taftovanja koja je jedan vid veza na platnu.

Upečatljiva facijalna ekspresija koja postaje lajtmotiv na skoro svim radovima iznedrila je naziv same izložbe. Psychic driving je psihijatrijska procedura korišćena tokom pedesetih i šezdesetih godina dvadesetog veka od strane CIA na projektu MKUltra pri čemu su učesnici bili izlagani velikim dozama elektrokonvulzivne terapije u kombinaciji sa podjednako velikom dozom psihodeličnih narkotika poput LSD-a. Namera je bila slomiti ličnost učesnika tako što će im se određeni audio/sadržaj konstantno ponavljati dok ne dođe do apsolutne neutralizacije strukture njihovog kognitivnog dela ličnosti. Likove na Marijininim delima vidimo isključene od realnosti koja ih okružuje, nezainteresovane i odstranjene od svakog spoljašnjeg uticaja i situacije u kojoj se fizički nalaze.

Marijana Janković - PSYCHIC DRIVING - Plakat
Promo 

Marijana Janković rođena je u Valjevu 1997.godine. Diplomirala Nemački jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Oduvek se bavila fotografijom, a poslednjih godina svoj izraz pronalazi i u drugim medijim, poput tekstila. Serija izloženih radova nastala je u toku 2021. godine. Trenutno živi i radi u Beogradu.

Organizator izložbe je Kulturforum, organizacija za društveno kulturološki razvoj.