Teodora Bogdanović kumovaće izložbi fotografija „Prošlost u sadašnjosti“ (The Past In The Present) umetnika Maike Papasa (Michael Pappas) iz Grčke i Mihaila Vasiljevića iz Srbije.

Budući da je Teodora u svojoj karijieri, pored novinarstva i uređivanja brojnih modnih magazina (Elle, Wanted, Cosmopolitan) radila i kao umetnička direktorka folklorne grupe San Francisco, ona na pravi način može da sagleda rad oba umetnika na ovoj izložbi, jer se obojica bave tradicijom svojih zemalja (Srbije i Grčke), ali iz dva različita ugla.

Da podsetimo, u dogovoru s umetnicima, Hestia svakoj izložbi dodeljuje kuma ili kumu. Kumovi su viđeni kao duhovne podrške, osobe koje ne dolaze iz oblasti vizualnih umetnosti, već iz drugih profesionalnih sfera, te publici otvaraju nove perspektive na savremenu umetnost.

Do sada su kumovi u galeriji Hestia bili: Bane Trifunović, Miloš Vlalukin, Ivon Jafali, Branko Rosić, Dunja Jovanović, Damir Imamović.

Zbog velikog interesovanja publike, izložba „Prošlost u sadašnjosti“ (The Past In The Present) je produžena sve do 29. oktobra 2023. Galerija Hestia nalazi se na adresi Topličin Venac 14, 4 sprat, stan 9.

O izložbi:

Projekti Ethos i Mitos grčkog fotografa Maike Papasa (Michael Pappas) donose reportažnu fotografiju koja se bavi folklornom tradicijom Grčke unutar savremenog konteksta, a usredsređena je na ljudski lik. Projekat Mitos – nit Grčke nastao je nakon odlaska na vašare u okviru projekta Ethos, a polazište je istraživanje narodnih nošanja i kostima. Tako je nastala inscenirana fotografija na kojoj umetnik razne generacije (mušarce, žene i decu) smešta u specifično okruženje kao što je vlastiti dom ili pejzaž.

MICHAEL PAPPAS.jpeg
NEMANJA-KNEZEVIC/NKRS 

Srpska mitologija Mihaila Vasiljevića lišena je ljudskog lika, a srpskoj mitologiji i tradiciji se pristupa kroz utišaniji kolorit koji ne trpi dekor i inscenaciju. Sadržaj je ogoljen i sveden na svakodnevne predmete, pejzaže i prirodne fenomene čijim se izdvajanjem naglašava njihov simbolički aspekat te se posmatraču ukazuje na važnost poznavanja tradicije i istorije sopstvenog naroda. Sam umetnik ovu seriju naziva obrnutom etnografijom jer ovde on na suptilan način pristupa veri i mitologiji starih Srba (a posredno i južnih Slovena), i pritom izbegava bilo kakvu ilustrativnost.

MIHAILO VASILJEVIC - JABUKE.jpeg
NEMANJA-KNEZEVIC/NKRS 

O umetnicima:

Grčki fotograf Maike Papas (Michael Pappas) istražuje folklornu tradiciju Grčke prikazujući narodne i religijske običaje. U periodu 2022-2023. časopis Vogue ga je istaknuo kao spotlight fotografa (Spotlight photographer) za projekat Mitos u kojem se bavi ženskim tradicionalnim nošnjama iz cele Grčke. Projekat Mitos premijerno je prikazan u muzeju Fragonard u svetskoj prestonici parfema Grasu, u Francuskoj i predstavlja varijaciju izložbe Ethos, koja je uspešno prikazana u Muzeju grčke kulture Benaki.
Objavljivao je fotografije širom sveta, uključujući New York Times, The Guardian, National Geographic, VICE US i druge.
Saradnik je novina Kathimerini i časopisa Gastronomos.

Mihailo Vasiljević diplomirao je 2005. godine na Katedri za fotografiju, Akademija umetnosti BK, Beograd. Master studije Teorije umetnosti i medija završio 2009. godine na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Od 2019. godine na doktorskim studijama Istorije umetnosti, Filozofski fakultet u Beogradu. Od 2001. godine, njegovi radovi izlagani su na brojnim izložbama. Dobitnik je nagrade Different Worlds: Young Contemporary Photography, Ljubljana, 2015; bio je finalista nagrade Dimitrije Bašičević Mangelos (2015, 2016). Radio je kao predavač na Akademiji umetnosti BK (2005-2009) i kao docent na Novoj akademiji umetnosti (2009-2016) u Beogradu. Bio je koosnivač je i kourednik nezavisnog udruženja Centar za fotografiju (2011-2019). Njegov umetnički i teorijski rad vezan je za fotografiju kao društveni fenomen i usmeren je na istraživanje ideoloških obrazaca i kulturnih procesa.