Vek 21. Ženama se i dalje zabranjuje abortus. Žene su i dalje finansijski inferiornije. Žene se i dalje plaše da same šetaju ulicom noću. Žene su i dalje žrtve patrijarhata. Žene i dalje trpe nasilje. Žene se i dalje siluju, a počinitelji ostaju nekažnjeni.

U Prištini se prekjuče okupilo stotinu građana kako bi izrazili revolt protiv nasilja nad ženama nakon silovanja 11-godišnje devojčice, 27. avgusta, u jednom parku glavnog grada Kosova. Uz skandiranje "Zaštita devojaka i žena", "Država je kriva", "Silovanje je zločin", "Ne znači ne", "Obrazujte dečake" u Prištini je održan protest u organizaciji Kolektiva za feminističku misao i delovanje.

Trina Binaku, jedna od organizatorki protesta, obratila se okupljenima rečima da država nije uspela da kazni počinioce, niti je obezbedila devojčicama miran život. Ona je istakla da je silovanje 11-godišnje devojčice od strane petorice muškaraca nastavak patrijarhalnog sistema koji neprestano proizvodi, te štiti silovatelje. Naime, od 2015. do 2020. na Kosovu je podneseno više od 520 optužbi za silovanje od kojih je samo 140 rezultiralo zatvorom.

''Naš otpor će se masivizirati i radikalizovati. Pružaćemo otpor svim raspoloživim sredstvima sve dok svaka devojka i žena ne bude slobodna i bezbedna'', rekla je Binaku, tražeći od Vlade da stvori efikasne mehanizme za dostojanstven tretman preživelih žena i zaslužne kazne za nasilnike.

 Zašto je nasilje nad devojčicama i ženama tako često na Zapadnom Balkanu?

Kako piše Kritički, tradicionalne patrijarhalne vrednosti, unutar kojih je inferiornost žena dobrodošla, diktiraju položaj žene u našem društvu. Ove vrednosti posebno štete ženama sa niskim primanjima u ruralnim oblastima.

Na taj način se opravdava nasilje i normalizuje kultura silovanja koja otežava žrtvama da istupe, a većina slučajeva silovanja ostaje neprijavljena ili neprocesuirana. Takođe, žrtve se vrlo često ismejavaju i ne shvataju ozbiljno.

Kako se možemo suprotstaviti kulturi silovanja?

Kritički dodaje i da se kulturi silovanja možemo suprotstaviti tako što ćemo:

  • redefinisati muškost
  • suočiti se sa uzrocima kulture silovanja
  • prestati da krivimo žrtve
  • prestati stalnu seksualizaciju tela devojčica i žena
  • učiti dečake o svemu gorepomenutom

Dok se nijednoj više to ne ponovi.