U ovim ekstremno kobnim vremenima kada je sve što nas briše kao ljudska bića zavijeno u pravila, demokratiju i slobodu govora… mi žene bivamo ismevane, ponižavane i poništavane svakodnevno. 

Hrabrost danas je svaki korak koji žena napravi. Hrabrost je nezavisnost. Hrabrost je otresitost i odlučnost. Hrabrost je takođe nežnost i ljubav koju emitujemo. Hrabrost je ranjivost i istina. Hrabrost je priznanje.

Biti srčana po cenu nekih ne tako lepih posledica. Razbijena jaja i laktanje, krici, poklici, lupanje i borbenost! Još se mnogo toga smatra neprimerenim za jednu ženu. Ali čini se da su to danas jedini preostali instrumenti.

Najhrabrije žene dolaze u svim mogućim oblicima. Hrabrost je da se držimo zajedno. U tome i jeste čar - da budemo tu jedna za drugu! Često zaboravljamo da nismo same. Zajedno i izranjavane jačamo jedna drugu do trenutka kada nam više nije potrebno da imamo mušku figuru pored sebe kako bismo se osećale bezbedno i poštovano, da bi nam verovali... Do toga dana kada ćemo moći da se krećemo slobodno i bez straha.

Jednog lepog dana kada budemo viđene za ono što jesmo - izvor ljubavi, snage, života i nežnosti…

A do tada - borba!

Same za sebe. Jedna uz drugu!