Jedini je umetnik iz naše zemlje koji je dva puta predstavio svoj rad na Venecijanskom bijenalu. Izlagao je i na Istanbulskom bijenalu, Oktobarskom salonu u Beogradu kao i u nekim od najznačajnijih muzeja sveta - u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku - MOMA, Muzeju savremene umetnosti Kumamoto u Japanu, Muzeju moderne umetnosti u Stokholmu, Savremenom umetničkom centru u Šangaju i naravno u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu.

Dobitnik je Elle Style priznanja za umetnost, a tom prilikom, umetnik Milovan Destil Marković odgovorio je na naših 5 kratkih pitanja.

Šta smatrate svojim najvećim uspehom?

Vrlo je teško reći šta je najveći uspeh. U mom 40-godišnjem stvaralaštvu bilo je više jednako važnih uspeha: od bitnih otkrića u tehnikama slikarstva, velikih muzejskih izložbi, do važnih nagrada i priznanja. Međutim, ipak moram reći da je najveći uspeh to što sam sve vreme uspevao da ostanem kreativan i inovativan te da napravim fantastičan opus umetničkih radova. Neki od ovih radova su u vrlo važnim privatnim i muzejskim kolekcijama po svetu.

Koji trenutak u karijeri je za vas bio najbitniji?

Ima ih više, važni trenuci su moje izložbe: od velikih izložbi i bitnih priznanja iz vremena Beograda osamdesetih, zatim u Zapadnom Berlinu kao i veliki uspesi u Belinu devedesetih, izložbi na bijenalima u Veneciji, Istanbulu, Sao Paulu, Melburnu, na trijenalu Nju Delhi kao i muzejima po svetu od MSU Beograd preko MoMA u Njujorku, do Muzeja savremene umetnosti Kumamoto u Japanu… i danas, ponovo lepi trenuci i uspesi ovde u Beogradu i… idemo dalje…

Elle intervju sa Milovanom Destilom Markovićem
Mrdja Lovers Studio/© 2023 Mrdja Lovers Studio, all rights reserved. 

Na putu do uspeha, šta vam je bilo najvažnije, ali i najteže da sačuvate?

Najvažniji u mojoj umetničkoj praksi bila je spoznaja da sam uspevao da stvaram u različitim sistemima: u nekadašnjoj jednopartijskoj Jugoslaviji, potom u višepartijskom Zapadu kao i danas u malo globalnijem svetu. Iz ovog iskustva proizašla je spoznaja da je najvažnije verovati samom sebi i jedino sebi!

Savet ili misao koje ćete zauvek pamtiti?

Misao mog oca Radomira da problemi počinju onda kad prestaneš verovati u samog sebe. Ponekad u napornim trenucima setim se toga.

Šta za vas danas predstavlja Elle?

Ellenije samo u ženskom nego i u muškom rodu. Elle je počeo kao magazin za žene, a postao je Unisex Global Player. Elle spaja Entertainment, kulturu i umetnost.

A Elle Style nagrada koju ste dobili?

Dobio sam više priznanja iz oblasti umetnosti. U meni je uvek postojala želja da budem prisutan i u takozvanom neakademskom svetu. Nagrada Elle Style jeste baš takvo priznanje. Mislim da veza između savremene umetnosti i umetnosti mode uvek postoji.

Izvor: ELLE/Teodora Bogdanović